Volgens een prognose van de Kamer van
Koophandel zullen eind 2006 maarliefst 85.000 ondernemers een nieuw
bedrijf hebben gestart. Nog nooit eerder werden in
één jaar zoveel nieuwe bedrijven opgericht. Zo'n
19.000 ondernemers starten hun bedrijf na een bezoek aan de
Startersdag van de Kamer van Koophandel. In 2005 werd deze bezocht
door 38.000 mensen. De helft van deze bezoekers is inmiddels
gestart of doet dat binnenkort. Deze nieuwe bedrijven leveren een
extra werkgelegenheid op van zo'n 25.000 arbeidsplaatsen.

Prognose: 85.000 nieuwe ondernemers in
2006

Het aantal startende ondernemers groeit in
de laatste jaren sterk: in 2003 waren het er 54.000, in 2004 65.000
en in 2005 75.000. De verwachting is dat eind 2006 85.000 nieuwe
ondernemingen staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Hieronder bevinden zich steeds meer vrouwen en starters van
buitenlandse origine. Het aantal vrouwen is de laatste vijf jaar
gestegen van een kwart naar een derde van het aantal nieuwe
ondernemers. Van starters die in het buitenland zijn geboren
registreerde de Kamer van Koophandel er in 2005 bijna 15.000. In
2004 waren dit er nog 13.000.

Startersdag zet aan tot ondernemen

De Startersdag van de Kamer van Koophandel
in 2005 zette ruim 19.000 mensen aan tot het daadwerkelijk starten
van een nieuwe onderneming. Zo blijkt uit een onderzoek van de
Kamer van Koophandel onder bezoekers van de Startersdag. Deze
nieuwe ondernemingen van deze starters zijn bij elkaar goed voor
25.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Om een indruk te geven: bij DSM
werken wereldwijd 23.000 mensen, bij KPN 31.000, bij Shell
Nederland ongeveer 11.000 en bij KPMG 3.700.

Steeds meer interesse voor Startersdag

Op zaterdag 4 november organiseren de
Kamers van Koophandel voor het vijfde jaar de succesvolle
landelijke Startersdag. Op 25 verschillende locaties kunnen mensen
die met plannen rondlopen een bedrijf te starten alle nodige
informatie vinden en netwerken met andere ondernemers. Het eerste
jaar (2001) bezochten 16.000 mensen de Startersdag, vorig jaar
waren dit er ruim 38.000. Dit jaar verwacht de Kamer van Koophandel
een zelfde aantal bezoekers.

bron:Kamer van Koophandel