Driekwart van de ondernemers is slecht of niet op de hoogte van de mogelijkheden die ICT kan bieden binnen het bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van TNS-NIPO in opdacht van MKB-Nederland. Ook blijkt 85 procent van de ondernemers niet optimaal gebruik te maken van moderne ICT-oplossingen.

Computers met randapparatuur en administratieve softwareprogramma’s zijn weliswaar ingeburgerd in het mkb, maar van integratie van ICT-systemen en andere kostenbesparende toepassingen maakt een groot deel geen gebruik. Slechts bij 44 procent van de bedrijven is de software grotendeels of volledig geïntegreerd. Minder dan de helft (45 procent) heeft bij contacten met klanten direct de gegevens beschikbaar. Ook blijkt dat er bij 16 procent van de middenbedrijven (10-250 medewerkers) dubbele handelingen worden uitgevoerd.

Verder heeft 56 procent van de ondernemers nog nooit gehoord van VoIP, het bellen via internet. Van de groep die de toepassing wel kent, weet de helft niet wat de mogelijkheden zijn voor het bedrijf. Opmerkelijk is dat 55 procent niet over een eigen website beschikt. Van de bedrijven die wel een site hebben, kan bij nog geen kwart aankopen worden gedaan.
De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepresenteerd door voorzitter Loek Hermans van MKB-Nederland en bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer van KPN. Zij lanceerden een gezamenlijk actieplan om het midden- en kleinbedrijf de komende drie jaar meer ‘ICT-wise’ te maken.
Zo verschijnt er in juni via de websites van MKB-Nederland en KPN een ICT-Plein waarop digitale trends en ontwikkelingen worden toegelicht. Ook gaan beide partijen via zogeheten communities in gesprek met ondernemers om oplossingen aan te dragen. In samenwerking met TNO worden branchedagen over ICT-toepassingen georganiseerd.
bron:MKB

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular