De ondernemers in de industrie blijven zeer optimistisch. Het producentenvertrouwen kwam in september 2006 uit op 7,9. Dat is vrijwel even hoog als in augustus. De stemming onder de ondernemers is in de afgelopen twaalf maanden sterk verbeterd. Een jaar geleden lag het producentenvertrouwen nog op 1,3. Dat blijkt uit de maandelijkse publicatie van het CBS

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.

De ondernemers in de industrie waren in september in vergelijking met de voorgaande maand vrijwel even tevreden over hun toekomstige productie en orderpositie. De industriële ondernemers waren wel iets minder positief over hun voorraad gereed product. De producenten van investeringsgoederen waren flink positiever over de productie in de komende maanden.

Uit de Conjunctuurtest van september blijkt dat de stemming in de meeste branches van augustus op september niet veel veranderd is.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular