Het producentenvertrouwen in de industrie
kwam in november 2006 uit op 8,8. Dat is vrijwel gelijk aan de
recordwaarde in oktober. Sinds de zomer van 2005 is het vertrouwen
van de ondernemers sterk toegenomen. De laatste vijf maanden blijft
de vertrouwensindicator voortdurend op een zeer hoog niveau staan.
Dat blijkt uit waarnemingen van het CBS.

Het producentenvertrouwen is samengesteld
uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie
maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed
product en het oordeel over de orderpositie.

De ondernemers waren in november iets
positiever over hun orderpositie dan in oktober. Hun oordeel over
de voorraad gereed product veranderde niet. Ondanks een geringe
daling was de verwachting van de industriële ondernemers over
hun toekomstige productie nog altijd zeer positief.

Het optimisme van de ondernemers in de
industrie hangt samen met de grote tevredenheid over hun
orderportefeuille. Ook in november namen de orderontvangsten toe,
zij het iets minder dan in oktober. De index orderpositie
(ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk) kwam uit op 103,8.
Dit is iets lager dan in oktober.

Voor de derde maand op rij overtreft het
aantal ondernemers dat uitgaat van een stijging van de
personeelsomvang in de komende drie maanden het aantal dat een
daling voorziet. In de vijf jaar daarvoor ging de meerderheid van
de ondernemers uit van een daling van de personeelsomvang.

In de meeste branches van de industrie is
de stemming van oktober op november nauwelijks veranderd.

bron:CBS