Het producentenvertrouwen in de industrie is in november 2005 uitgekomen op 3,0. Daarmee zijn de ondernemers iets minder positief dan in oktober. Toch is het vertrouwen ook in november hoog. Sinds februari 2001 was het vertrouwen alleen hoger in oktober 2005. De ondernemers zijn in november minder positief geworden over hun toekomstige productie. Ze hebben per saldo ook geen plannen om meer personeel in dienst te nemen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. 

Minder uitbundig over de toekomstige productie
Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.

Het producentenvertrouwen in de industrie is in november 1,3 punt lager dan in oktober. Toen was het vertrouwen juist sterk gestegen en bereikte het met 4,3 de hoogste stand sinds januari 2001. Ondanks de daling is ook in november het producentenvertrouwen hoog. Want afgezien van oktober is het producentenvertrouwen sinds februari 2001 niet meer zo hoog geweest.

De Nederlandse industriële ondernemers zijn in november opnieuw iets positiever geworden over hun orderpositie en voorraad gereed product. Over de toekomstige productie zijn ze echter minder positief geworden. Toch zijn er nog steeds meer ondernemers die van plan zijn hun productie in de komende drie maanden uit te breiden dan ondernemers die verwachten minder te produceren. 

Industrie niet op zoek naar meer personeel
Het hoge niveau van het producentenvertrouwen leidt niet of nauwelijks tot plannen om de werkgelegenheid uit te breiden. Integendeel, 17 procent van de ondernemers in de industrie verwacht de personeelsomvang in de komende drie maanden te verminderen, terwijl maar 7 procent van plan is het aantal personeelsleden uit te breiden. Deze percentages zijn de afgelopen anderhalf jaar vrijwel ongewijzigd gebleven.

Van de ondernemers in de industrie verwacht 15 procent de verkoopprijzen te verhogen, 9 procent verwacht lagere prijzen. Het zijn de producenten van halffabrikaten en investeringsgoederen die hogere prijzen verwachten.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular