Het producentenvertrouwen in de industrie is in mei iets verbeterd. Al een jaar lang zijn de veranderingen in het producentenvertrouwen beperkt. Het producentenvertrouwen in mei is dan ook vrijwel gelijk aan het gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Het producentenvertrouwen in de industrie is in mei 2005 uitgekomen op 0,8. De ondernemers zijn daarmee iets positiever dan in april. Ze zijn beter te
spreken over hun voorraad gereed product. Dit geldt vooral voor de producenten van halffabrikaten. Ook zijn de ondernemers optimistischer over hun orderpositie. Ze zijn echter iets minder positief gestemd over de verwachte productie in de komende drie maanden.

Industrie niet van plan meer personeel aan te trekken
Een op de zes ondernemers in de industrie verwacht de personeelsomvang in de komende maanden te verminderen, terwijl maar een op de twintig van plan is het aantal personeelsleden te verhogen. Sinds begin vorig jaar is deze verhouding vrijwel onveranderd. April 2001 was de laatste keer dat er meer industriële ondernemers waren die hun personeelsomvang wilden uitbreiden dan ondernemers die hun personeelsomvang wilden verminderen. Een op de elf ondernemers in de industrie verwacht lagere verkoopprijzen, terwijl een op de veertien hogere prijzen voorziet. Vooral de producenten van halffabrikaten verwachten lagere prijzen. In 2004 overtrof het aantal ondernemers dat verwacht de prijzen te verhogen de groep die een prijsdaling verwacht. Sinds februari dit jaar houden beide groepen elkaar vrijwel in
evenwicht.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular