Het kabinet moet drastisch kappen in het woud van vergunningen. Dat stelt MKB-Nederland in de dinsdag gepresenteerde nota ´De Bomen en het bos. Vergunningen en het mkb'. Het bedrijfsleven vraagt per jaar niet minder dan 7,1 miljoen vergunningen aan. Dat zijn er gemiddeld twaalf per ondernemer. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn enorm: 800 miljoen euro aan administratieve lasten, 500 miljoen euro aan leges en nog eens miljarden voor het aanleveren van extra informatie en rapportages.

MKB-Nederland roept het kabinet op om het aantal vergunningen en de daaraan verbonden kosten drastisch omlaag te brengen. Bijvoorbeeld door vergunningen te bundelen, te schrappen of te vervangen door algemene beleidsregels. Ingrijpen in de vergunningstelsels past in het streven van het kabinet om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven in vier jaar tijd met een kwart te reduceren.

Ook de kwaliteit van de vergunningverlening moet beter, vindt MKB-Nederland. Het service- en kennisniveau bij ambtenaren is vaak onder de maat, de doorlooptijden zijn veel te lang en er is weinig zicht op de hoogte van de leges en de relatie met de werkelijk gemaakte kosten.

Veel vergunningen zijn bepaald door landelijke wetgeving, maar de uitvoering ervan ligt bij de gemeenten. MKB-Nederland zal daarom eerst met minister Zalm van Financiën (verantwoordelijk voor de reductie van administratieve lasten) overleggen om op nationaal niveau het beleid aan te passen. Vervolgens kan in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten worden bezien hoe lokaal regels kunnen worden aangepast. Lokale politici hebben hier ook een belangrijke stem in.

bron:MKB