De Kamer van Koophandel Rotterdam heeft in samenwerking met het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR) onderzoek gedaan naar de mening van Rotterdamse binnenstadsondernemers over grootschalige evenementen. 70% van deze ondernemers vindt de evenementen in de stad belangrijk.

Er is al veel publieksonderzoek gedaan naar Rotterdamse evenementen. Nu is voor het eerst gekeken naar de lusten en de lasten die Rotterdamse binnenstadondernemers ervaren en hoe zij beter kunnen profiteren van grootschalige evenementen en festivals. Het onderzoek is in overleg met Ondernemersfederatie Rotterdam City, stichting Rotterdam Festivals en Rotterdam Marketing uitgevoerd door WEMAR Marketingstrategie en Onderzoek BV.

Er zijn 400 enquàªtes afgenomen onder ondernemers uit de detailhandel, de horeca, de zakelijke dienstverlening en uit de toeristisch recreatieve branche. 70% van deze ondernemers geeft aan grootschalige evenementen belangrijk te vinden voor een stad als Rotterdam. Volgens de ondernemers dragen evenementen bij aan een positief imago van Rotterdam. Dat genereert namelijk publiek en daarmee omzet voor het bedrijfsleven. 17% van alle ondervraagden speelt in op de evenementen en geeft aan daar voordeel uit te halen.

Vooral ondernemers uit de horeca en toerisme en recreatie hebben een positieve houding ten opzichte van evenementen. Bijna 90% van hen staat positief tegenover evenementen in de binnenstad.

Ondernemers vragen wel aandacht voor betere communicatie, bereikbaarheid en het verminderen van overlast tijdens en na een evenement.

bron:KvK