Steeds meer ondernemers maken gebruik van de WBSO, de fiscale
stimuleringsregeling voor speur- en ontwikkelingswerk. De toename is
een gevolg van de verruiming van de regeling die vorig jaar door het
Ministerie van Economische Zaken is ingezet. Voor zelfstandige
ondernemers is in 2004 het aftrekbare bedrag voor speur- en
ontwikkelingswerk verdubbeld, in 2005 is tevens de urendrempel
verlaagd. Het effect is een sterke groei van het aantal zelfstandigen
dat gebruik maakt van de WBSO.  

In 2005 is de WBSO ook inhoudelijk verruimd. Projecten gericht op de
technische haalbaarheid komen nu in aanmerking. Ook het begrip
[']technisch wetenschappelijk onderzoek['] is verruimd.  
 
In 2005 zijn nu al bijna 900 aanvragen ingediend door zelfstandigen, tegen ongeveer 1.000 in heel 2004.   
Ook de inhoudelijke verruiming is een succes. Er zijn inmiddels 800
aanvragen ingediend voor projecten gericht op de technische
haalbaarheid.  
 
Financiële stimulans  
Met de WBSO kunnen ondernemers en zelfstandigen een tegemoetkoming
krijgen in de loonkosten van medewerkers die speur- &
ontwikkelingswerk (S&O) verrichten. In de praktijk betekent dit dat
ondernemingen minder loonheffing hoeven af te dragen. Zelfstandigen
krijgen een aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Startende
zelfstandigen en startende ondernemingen krijgen een extra
tegemoetkoming omdat het Ministerie van Economische Zaken deze
ondernemingen extra wil ondersteunen. Het WBSO-budget voor 2005
bedraagt 398 miljoen euro. De WBSO is een initiatief van het Ministerie
van Economische Zaken. SenterNovem en de Belastingdienst verzorgen de
uitvoering van de regeling.  
Meer informatie?  
Wilt u meer weten over SenterNovem en de WBSO, kijk dan op
www.senternovem.nl/wbso. Hier kunt u ook terecht voor het
aanvraagformulier, de digitale WBSO-handleiding en de tekst van de
regeling. Op werkdagen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met
de WBSO-helpdesk van SenterNovem, telefoon (038) 455 35 54.  
 
SenterNovem is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.
SenterNovem voert beleid uit voor verschillende overheden en draagt zo
bij aan innovatie en duurzaamheid.

Bron: SENTERNOVEM3

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular