Ondernemers staan niet machteloos
tegenover de onveiligheid op hun bedrijventerrein of winkelcentrum.
Door doelgerichte preventiemaatregelen kunnen veel problemen binnen
de perken worden gehouden. Maar sinds kort kunnen zij ook afspraken
maken met de politie over de veiligheid in en rondom hun bedrijf.
Zij kunnen dit doen met Evert Terpstra accountmanager van de
politie Noord-Holland Noord.

Terpstra heeft tot taak om een hechtere
samenwerking tussen private en publieke partijen tot stand te
brengen. Hij sluit veiligheidsconvenanten af met
winkeliersverenigingen, bedrijvenorganisaties, en bijvoorbeeld
scholen. Verantwoordelijkheden worden daardoor helder en rechten en
plichten vastgelegd.

Positief effect

‘Ik benader winkeliersverenigingen
en andere organisaties actief, maar schrijf zeker niets voor. Een
ondernemer laat zich niet dwingen, hij wil zelf
verantwoordelijkheid nemen, dat zit in z’n aard. Het is aan
mij om een vertegenwoordiger van een winkeliersvereniging te
overtuigen van het positieve effect van een veiliger winkelgebied
en van het feit dat we elkaar nodig hebben. Ik heb een prima
‘product’, dat het goed is voor de ondernemer, maar ook
voor ons. Ik hebben twee typen ‘Keurmerk Veilig
Ondernemen’, een voor winkels en een voor andere bedrijven;
mooie producten, waar alle partijen iets aan hebben. Dat is
belangrijk want een ondernemer zal altijd vragen: “Wat levert
het me op”. Het antwoord is eenvoudig, ik bied hem een unieke
kans om afspraken te maken met de politie om de aangesloten winkels
en het gebied samen veiliger te maken. Maar ik laat hem ook weten,
dat deze samenwerking wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend
is,’ zegt Terpstra.

De nieuwe accountmanager werkt nauw samen
met de politiemensen die in het gebied werken. Hij initieert en
legt contacten met overkoepelde organisaties, niet met individuele
bedrijven of winkeliers. Zijn collega’s, die plaatselijke
contacten hebben, onderhouden de contacten en voeren de afspraken
uit.

Samen verantwoordelijk

Met het afsluiten van convenanten met het
bedrijfsleven en scholen geeft de politie het signaal af van de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid. En positioneert
zij zichzelf als één van partners in veiligheid. Dit
verbreedt de aandacht voor veiligheid en versterkt de (sociale)
controle. Zo wordt het gebied onveilig voor criminelen, maar
veiliger voor de mensen die er leven. Een niet onbelangrijk
neveneffect is bovendien, minder politie-inzet, waardoor
politiemensen daar kunnen zijn waar zij het hardste nodig zijn.

bron:Politie Noord Holland Noord

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular