MKB-Nederland wil een fiscale maatregel
voor ondernemers om investeringen in veiligheid te
vergemakkelijken. Directe aanleiding is de brute overval op een
postbankfiliaal afgelopen vrijdag. Overvallers gebruiken steeds
nieuwe, agressievere methoden.

Investeringen van ondernemers in preventie
werpen hun vruchten af. Het aantal meldingen van criminaliteit
daalt de laatste jaren. Daarentegen is het zeer zorgelijk te
constateren dat overvallers verandert meer geestelijk en
lichamelijk geweld toegepassen. Jaarlijks investeren
mkb-ondernemers miljoenen euro’s aan preventieve maatregelen.
Menigeen vergaat na de zoveelste overval de lust tot
ondernemerschap.

MKB-Nederland vraagt al langer om
financiële steun van de overheid. Het Kamerlid Van der Vlies
heeft al in 2004 een motie ingediend om kleine ondernemers met een
fiscale ondersteuning tegemoet te komen. Het ministerie van
economische zaken heeft deze motie destijds naast zich
neergelegd.

Ze vraagt de politiek nu werk te maken van
een algemene heffingskorting voor investeringen in
criminaliteitspreventie, geldend voor alle ondernemers. Deze
korting zou moeten gelden voor een limitatieve lijst van
maatregelen, naar voorbeeld van een regeling zoals die sinds deze
maand geldt in België.

bron:MKB-Nederland