Op 8 juni a.s. organiseert de Commissie Stevens het eerste grote Ondernemersdebat over hinderlijke regels in de financiële dienstverlening. Deze commissie is ingesteld door staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken en minister Zalm van Financiën. Zij onderscheidt zich van de diverse ambtelijke commissies tegen regeldruk, doordat zij het geluid en gevoel van de ondernemer centraal stelt.

Focus ligt op de aanpak van de meest hinderlijke regels, die het ondernemen onnodig frustreren. De commissie heeft hierbij de opdracht gekregen gevraagd en ongevraagd aan het Kabinet te adviseren welk beleid voor aanpak van deze regeldruk prioriteit heeft voor de ondernemer en ook om concrete aanbevelingen te doen voor vereenvoudiging en afschaffing van onnodige regels.

Het Ondernemersdebat op 8 juni over regeldruk op financieel administratief vlak is de eerste van een reeks van 4 bijeenkomsten, die tot het einde van de commissie (december 2006) georganiseerd zullen worden. Op dit debat zal Loek Hermans (MKB-NL) als voorzet voor de discussie aangeven wat voor de ondernemer in de praktijk de meest hinderlijke regels zijn. Carel Verdiesen (NOvAA) en Jan Willem Kemper (College Belastingadviseurs) zullen zich toespitsen op een aantal zeer hinderlijke financieel administratieve knelpunten voor de ondernemer. Vervolgens zal aan de hand van prikkelende stellingen de discussie met ondernemers worden gevoerd. Het debat moet leiden tot de eerste concrete aanbevelingen van de Commissie Stevens aan het kabinet voor wijziging of afschaffing van een aantal hinderlijke regels.
Op deze bijeenkomst zal voorzitter Leo Stevens ook de Verkenningsnota Te druk met regels aanbieden aan minister Zalm. Hierin staan 10 startaanbevelingen voor aanpak van regeldruk op basis van recent gehouden interviews met 25 stakeholders en ondernemers in Nederland. Deze vormen het kader voor de concrete aanpak van hinderlijke regels door de commissie.
 
bron:EZ