Het Nederlands bedrijfsleven speelt goed in op de mogelijkheden om
samen met een Peruaans bedrijf business in Peru op te zetten. Sinds de
openstelling van het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM)
voor Peru per eind 2003, zijn vijf projecten in uitvoering.
Samenwerkende Nederlandse en Peruaanse bedrijven investeren in totaal
circa zes miljoen Euro waarvan de helft wordt bijgedragen door het
ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze PSOM projecten zijn gericht op
armoedebestrijding en zullen naar schatting 450 directe arbeidsplaatsen
opleveren en verder nog eens 1300 indirecte banen. 

 
Minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) brengt van 5 t/m 7
februari aanstaande een bezoek aan Peru. Eind 2003 heeft de minister
besloten om de bilaterale ontwikkelingsrelatie - van overheid tot
overheid - met Peru geleidelijk af te bouwen in een periode van twee
jaar. Peru kent een economische groei van 4,5%. Het land behoort niet
langer tot de armste landen en heeft zich in de afgelopen jaren
ontwikkeld tot een middeninkomens land. Het accent in de Nederlandse
ontwikkelingsrelatie is daardoor verschoven van hulp naar handel en het
verbeteren van de toegang voor Peru tot internationale markten. De
afbouw geschiedt zorgvuldig. Lopende projecten worden zo veel mogelijk
aan andere donoren overgedragen.  
 
De nieuwe ontwikkelingsrelatie van de Nederlandse overheid met Peru
wordt gekenmerkt door economische en politieke betrekkingen. Daarnaast
blijft in Peru een belangrijke rol weggelegd voor de Nederlandse
maatschappelijke organisaties. Novib, Cordaid, Hivos, ICCO, Terre des
Hommes en Plan International voeren diverse programmas uit in Peru met
een totale omvang van circa 20 miljoen Euro. Verder is de Nederlandse
ontwikkelingsbank FMO zeer actief op het gebied van microkredieten.
 
 
Minister Van Ardenne spreekt in Peru onder meer met de Peruaanse
minister van Buitenlandse Zaken, Manuel Rodriguez Cuadros. Verder zal
zij een bezoek brengen aan de biologische katoenplantages van
Solidaridad, een project dat wordt mede gefinancierd vanuit Nederlandse
ontwikkelingsgelden. Solidaridad draagt met dit succesvolle project bij
aan het opzetten van een duurzame productieketen: katoen zoveel
mogelijk lokaal verwerken, geen gebruik maken van schadelijke
bestrijdingsmiddelen en de werknemers deels eigenaar laten zijn van de
fabriek. Verder staat een bezoek aan een buitenwijk van Lima, Villa El
Salvador, op de agenda waar zowel het gemeentelijk project met de
gemeente Amstelveen als door Nederlandse MFOs gesteunde projecten
worden bezocht.  
 
De minister zal tevens een gesprek hebben met vertegenwoordigers van
mensenrechtenorganisaties die enkele projecten in uitvoering hebben
waarmee follow-up wordt gegeven aan de aanbevelingen van het
eindrapport van de Peruaanse Waarheidscommissie. Deze commissie houdt
zich bezig met de  geweldadigheden die gedurende de periode 1980
tot 2000 plaatsvonden als gevolg van het terroristische optreden van
met name 'Sendero Luminoso' (Lichtend Pad).  

Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular