Het producentenvertrouwen in de industrie is in april 2005 uitgekomen op -0,1. De ondernemers zijn daarmee duidelijk minder optimistisch dan in maart. De producenten in de industrie zijn minder positief over de toekomstige productie en de orderpositie. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.  De ondernemers in de zakelijke dienstverlening (excl. R&D) daarentegen verwachten in het tweede kwartaal van 2005 een verdere stijging van omzet en orders. Ook willen zij meer personeel in dienst nemen.

Bij de computerservicebureaus geldt dit zelfs voor meer dan de helft van de ondernemers. Producenten industrie somberder over productie en orderpositie Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Het producentenvertrouwen is in april verslechterd. Dat komt doordat minder industriële ondernemers in de komende drie maanden een stijging van de productie verwachten en ook zijn ze negatiever over de orderpositie. Vooral de producenten van consumptiegoederen zijn minder positief. Het oordeel van de industriële ondernemers over de voorraden gereed product is gelijk gebleven.

Een op de tien ondernemers in de industrie verwacht lagere verkoopprijzen,
terwijl maar een op de zestien hogere prijzen voorziet. Vooral de producenten
van consumptiegoederen verwachten lagere prijzen.Een op de zes ondernemers in de industrie verwacht de personeelsomvang in de komende maanden te verminderen, terwijl maar een op de zeventien van plan is het aantal personeelsleden te verhogen. Deze verwachting verschilt
weinig van die in voorgaande maanden. April 2001 was de laatste keer dat er meer industriële ondernemers waren die hun personeelsomvang wilden uitbreiden dan ondernemers die hun personeelsomvang wilden verminderen.

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de Nederlandse
industrie is iets teruggelopen naar 81,9 procent. Dit is het derde kwartaal op rij dat de bezettingsgraad is gedaald. Een op de vijf ondernemers ondervindt productiebelemmeringen. Onvoldoende vraag blijft net als in voorgaande kwartalen de belangrijkste oorzaak. Volgens de ondernemers in de industrie is hun concurrentiepositie in binnen- en buitenland in geringe mate verslechterd. Desondanks verwachten zij meer omzet te halen in het buitenland.
Zakelijke dienstverleners verwachten meer orders en omzet De ondernemers in de zakelijke dienstverlening verwachten in het tweede kwartaal van 2005 meer orders en een hogere omzet. Sinds eind 2000 zijn ze niet meer zo optimistisch geweest over orders en omzet. Deze optimistische verwachtingen gelden voor alle drie in het onderzoek betrokken sectoren: de
computerservicebureaus, de leasebedrijven en de overige zakelijke dienstverlening, zoals de uitzendbranche, de reclamebureaus, de schoonmaakbranche, de ingenieursbureaus en de accountants- en administratiekantoren.

Een op de drie zakelijke dienstverleners wil in het tweede kwartaal van 2005 meer mensen in dienst nemen, terwijl maar een op de negen verwacht de personeelsomvang in te krimpen. De zakelijke dienstverleners zijn in vier jaar niet zo positief geweest over de werkgelegenheidsontwikkeling in hun branche. De computerservicebureaus spannen de kroon. Meer dan de helft verwacht de personeelsomvang uit te breiden.

bron:CBS