BREUKELEN, 13 JANUARI 2005 - In een vandaag gepubliceerd onderzoek van
Ernst & Young Real Estate Advisory Services zegt een kwart van de
internationale, vaak beursgenoteerde ondernemingen dat ze meer dan 70
procent van hun vastgoed in eigendom hebben. Dit is een forse daling
ten opzichte van vergelijkbaar onderzoek over 2003. Toen bleek dat ruim
tweederde van de ondervraagden zo.n aandeel vastgoed in eigendom had.
Ondernemingen die nog veel vastgoed in eigendom hebben overwegen dit
bovendien in de toekomst af te stoten. Zij kiezen er voor om geld vrij
te maken voor kernactiviteiten of het aflossen van financieringen.
 
 
Bestuurders van Nederlandse multinationals gaven het afgelopen jaar een
hogere prioriteit aan vastgoed dan in het verleden. Bestuurders zijn
zich volgens de studie bewuster geworden van de financiële bijdrage die
vastgoed biedt aan de resultaten en de algemene bedrijfsdoelstellingen
van de onderneming.   
 
'Vastgoed staat duidelijk hoger op de bestuursagenda', zegt Jan Siemons
van Ernst & Young. 'Een kleine meerderheid van de ondernemingen
meldde in ons vorige onderzoek geen vastgoedstrategie te hebben.
Momenteel heeft de meerderheid van de 27 ondervraagde ondernemingen wel
een vastgoedstrategie of een meerjarenhuisvestingsplan. Daarnaast zegt
70 procent van de respondenten dat vastgoedbeleid en -management
centraal georganiseerd worden. Er is duidelijk een trend waar te nemen
naar professionalisering en centralisering van vastgoedmanagement bij
Nederlandse multinationals.'  
 
Ernst & Young ziet veel redenen waarom vastgoed een prominente
plaats op de bestuursagenda zal houden. Siemons: 'Vastgoed blijft een
heet hangijzer omdat vastgoed met hoge huisvestingskosten en grote
investeringen gepaard gaat. Daarnaast ondervinden veel bedrijven
momenteel hoge leegstandskosten. Het afstoten en herontwikkelen van
vastgoed als gevolg van veroudering van locaties en panden blijft
verder noodzakelijk. Tenslotte constateren wij een toenemend belang van
corporate governance en risk management bij vastgoed- en
huisvestingsbeslissingen.'  

Bron: ERNST AND YOUNG

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular