Ten vervolge op haar uitspraak van 17
januari 2007 heeft de Ondernemingskamer bij beschikking van heden
D.G. Eustace, BA Ec., CA, te Surrey, Engeland, W. Kok, dr. h.c. en
mr. C.J.A. van Lede benoemd tot commissarissen van Stork N.V. Het
onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Stork N.V. zal
worden verricht door mr. L.P. van den Blink en prof. dr. L.
Traas.

Zoals ter terechtzitting aan de aanwezige
partijen, pers en andere aanwezigen is medegedeeld, wensen de
commissarissen in alle rust te opereren. Zij zullen daarom geen
persconferentie(s) beleggen en ook niet anderszins contacten met de
pers onderhouden.

Bron: Gerechtshof Amsterdam