De Ondernemingskamer heeft op donderdag 2 juni 2005 ter openbare terechtzitting uitspraak gedaan op het jegens Taxi Centrale Amsterdam B.V. (advocaat: mr F. Kemp) door 229 certificaathouders, tevens taxiondernemers, (advocaat: mr L.F. Jagtenberg) aangespannen geding.

Zoals verzocht door de certificaathouders, heeft de Ondernemingskamer een onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken van TCA, in het bijzonder over de periode vanaf 1 mei 2000.

De Ondernemingskamer heeft mr C.N. Peijster (advocaat te Amsterdam) en dr. mr C.J. Nyqvist (onder meer oud wethouder te Den Haag, oud president RvB VSN Groep en thans partner van een adviesbureau) aangesteld om het onderzoek te verrichten.

bron:Rechtbank Amsterdam

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular