Het ondernemingsklimaat in een land is
meer dan voorheen onderwerp van beleid. Het ondernemingsklimaat
wordt deels bepaald door niet of nauwelijks te beïnvloeden
factoren zoals de geografische ligging. Voor een ander deel is het
echter te beïnvloeden, bijvoorbeeld op het terrein van
regelgeving en administratieve lasten. Dat blijkt uit een
vergelijking van cijfers door het CBS.

Oprichten bedrijf gaat relatief snel in
Nederland

In 2006 duurde het in Nederland gemiddeld
10 dagen om alle formaliteiten te verrichten die nodig zijn voor
het oprichten van een bedrijf. Vergeleken met andere landen is dat
vrij kort. In de meeste Europese landen namen de benodigde
formaliteiten veel meer tijd in beslag, tot 38 dagen in Hongarije
en zelfs 47 dagen in Spanje.

Daarentegen ervoeren Nederlandse
ondernemers in spe de regellast bij het starten van een onderneming
wél als relatief hoog. Met andere woorden: het starten van
een onderneming vergt in Nederland niet veel tijd, maar gaat wel
met veel papierwerk gepaard.

De laatste jaren is overigens in praktisch
alle referentielanden het aantal benodigde dagen voor het starten
van een onderneming afgenomen. De ‘achterstand’ van
veel landen op Nederland is hierdoor fors kleiner geworden.

Een andere indicatie voor het gemak
waarmee praktische zaken gerealiseerd kunnen worden, is de tijd die
het vergt om een container te importeren of te exporteren. Hierbij
gaat het om de tijd nodig om alle formaliteiten te verrichten, maar
ook het transport naar de dichtstbijzijnde haven zelf.

In 2006 kostte het in Nederland gemiddeld
8 dagen om een container te importeren. In de meeste andere landen
kon dit binnen 15 dagen, maar in landen als Hongarije of Polen
duurde het duidelijk langer. Ook de tijd die het vergde om een
container te exporteren, was in Nederland met 7 dagen betrekkelijk
kort. In Tsjechië (20 dagen) en Hongarije (23 dagen) duurde
dit het langst.

Nederlandse ondernemingsklimaat
gemiddeld

Dergelijke concrete indicatoren, maar ook
meer algemene indicatoren geven een beeld van het
ondernemingsklimaat in Nederland. Uit een internationale
vergelijking van ruim 100 indicatoren blijkt dat Nederland een
modaal land is met goede macro-economische prestaties, maar mindere
‘scores’ op terreinen als innovatie en
ondernemerschap.

bron:CBS