PERSBERICHT

ONDERSCHEIDENDE POSITIONERING
voor samenwerkende zelfstandigen

MerketingVisie/Uturn2 ontwikkelt nieuwe methodiek voor een onderscheidende, gezamenlijke positionering van ZZP‘˜ers.

Gezamenlijke positionering ZZP‘˜ers
Momenteel begeleidt MerketingVisie/Uturn2 zeven zelfstandig opererende architecten die zich gezamenlijk onder een vlag willen positioneren om voor grotere, complexe opdrachten zoals prijsvragen, Europese aanbestedingen - in aanmerking te komen. MerketingVisie/Uturn2 heeft hiervoor een nieuwe methodiek ontwikkeld. Daarbij wordt in nauwe samenwerking met de participanten een onderscheidende, gezamenlijk gedragen positionering ontwikkeld gebaseerd op gezamenlijke ambities, waarden en competenties.

Nieuwe dynamiek
De motor van onze economie is en blijft ook in 2010 het MKB. Zelfstandig ondernemen is onder invloed van de crisis sterk groeiend. Nederland groeit richting 1 miljoen zelfstandigen (bron: CBS, 3e kwartaal 2009) van wie veruit de meesten ZZP‘˜ er (Zelfstandige zonder personeel). Een interessante ontwikkeling die een nieuwe dynamiek met zich mee brengt. Als ZZP‘˜er word je geconfronteerd met vele uitdagingen. Hoe kom je aan nieuwe opdrachtgevers? Hoe onderscheidt de onderneming zich van het toenemend aantal concurrenten? Hoe kan innovatie positief werken voor de onderneming? En hoe krijg je een kans om jouw kwaliteiten te kunnen tonen aan de grotere opdrachtgevers en overheden? Hoe geef je antwoord op het toenemend, risicomijdend gedrag van opdrachtgevers en (Europese) overheden? En met wie ga je samenwerken om deze trend succesvol te beantwoorden?
Het antwoord schuilt in verregaande samenwerking met andere ZZP‘˜ers binnen de beroepsgroep op projectbasis. Niet alleen organisatorisch, maar ook als een ´merk‘˜ naar de buitenwereld. Een gezamenlijke externe positionering, gebaseerd op de gezamenlijke competenties en kernkwaliteiten.

Noot voor de redactie
Meer informatie over onze aanpak, de concrete praktijkcase en organisaties kunt u verkrijgen door contact op te nemen met Guido David (MerketingVisie) of Michiel Lammertink (Uturn2).

Guido David Michiel Lammertink
[email protected] [email protected]
Tel: 06-286 153 23 Tel: 06- 551 020 54
www.merketingvisie.nl www.uturn2.nl