Staatssecretaris Cees van der Knaap van Defensie heeft vanmiddag in Nijmegen een raamovereenkomst ondertekend waarin hernieuwde afspraken zijn gemaakt met de gemeente Nijmegen en de Stichting DE4DAAGSE over de Nijmeegse Vierdaagse. Met de hernieuwde afspraken blijft de betrokkenheid van het Ministerie van Defensie bij de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen voor de komende jaren gewaarborgd.

In de raamovereenkomst zijn onderlinge afspraken over de organisatie van het wandelevenement voor de komende jaren vastgelegd en inzichtelijk gemaakt. Defensie richt, net als in voorgaande jaren, kamp Heumensoord in. Dit kamp biedt ieder jaar onderdak aan de deelnemende Nederlandse en buitenlandse militairen aan de Vierdaagse. Daarnaast treden militaire orkesten op en leggen genisten een pontonbrug over de Maas. Tijdens het evenement is Defensie dagelijks verantwoordelijk voor drie rustplaatsen.

De vier krijgsmachtdelen koninklijke marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee zullen bij de Vierdaagse nauwer gaan samenwerken. De landmacht blijft verantwoordelijk voor de coà¶rdinatie en uitvoering van de Defensiebijdrage aan de Vierdaagse.

bron:MinDef