Het VNG-ondersteuningprogramma Aanpak huiselijk geweld is uitgebreid en
verlengd tot en met 2006. De VNG heeft daarvoor een subsidie van
988.800 euro ontvangen van het ministerie van Justitie. Het
ondersteuningsprogramma biedt aan gemeenten ondersteuning bij het
opzetten of verbeteren van beleid voor het bestrijden en voorkomen van
huiselijk geweld. Daarnaast is een bedrag van 55.000 euro toegekend
voor het ontwikkelen van een (zelf)diagnose instrument. Gemeenten
kunnen met behulp van dit instrument zien hoe ze ervoor staan bij de
aanpak van huiselijk geweld.

De verwachting is dat het instrument in het najaar van 2005 voor
gemeenten beschikbaar kan worden gesteld. Momenteel wordt in
samenwerking met gemeenten een referentiemodel ontwikkelt en dit model
dient als basis voor het diagnose-instrument. Informatie over het
ondersteuningsprogramma treft u aan op www.aanpakhuiselijkgeweld.nl maar kunt u ook vinden bij het beleidsonderwerp Huiselijk geweld.

Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten