De sportkoepels NCS, NCSU en NKS ondertekenen op 11 februari 2005 de
verklaring waarmee de intentie wordt vastgelegd om in de loop van 2005
te komen tot de formele oprichting van de Nederlandse Sport Alliantie
(NSA). De intentieverklaring wordt getekend in het Berghotel te
Amersfoort om 16.00 uur in aanwezigheid van de besturen en directies
van de drie organisaties.

 
 
De sportkoepels zijn al ver gevorderd met voorbereidingen voor de
formele oprichting die naar verwachting zal plaatsvinden medio 2005. De
NSA gaat zich richten op het snijvlak van sport en samenleving. De NSA
is geen levensbeschouwelijke organisatie en staat uitdrukkelijk open
voor andere organisaties. Er hebben al verkennende gesprekken
plaatsgevonden bijvoorbeeld met instanties in de sector
sportgezondheid. Bij ministeries en politici heeft de NSA een gewillig
oor gevonden voor de ontwikkelde plannen. Door de Lotto zijn drie
projecten toegewezen waarmee de NSA van start gaat. Dit betreft:  
o       Drop-outs  
o       Allochtonen  
o       Jeugdparticipatie  
Deze projecten worden uitgevoerd als doorbraakproject in samenwerking met partners als gemeenten en bonden.  
Geleidelijk zullen de activiteiten van de NSA worden uitgebreid.  

Bron: Nederlandse Culturele Sportbond