(Persbericht) Begin 2010 publiceerde het ministerie van onderwijs het rapport Geld naast school. Het onderzoek bekijkt de ontwikkeling van uitgaven voor naschoolse begeleiding op initiatief van ouders. Uit de reacties die sindsdien gepubliceerd zijn blijkt een grote diversiteit aan interpretaties mogelijk. Wij zouden graag ook onze visie ten gehore brengen.

Het onderzoek raakt aan basiswaarden die wij allemaal delen: goed onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het mag niet zo zijn dat leerlingen vanwege het inkomen van hun ouders verstoken blijven van de hulp die zij nodig hebben. Het rapport concludeert dat het beeld van de tweedeling (rijkere ouders kunnen fatsoenlijk onderwijs voor hun kinderen inkopen, armere niet) niet klopt. Naschoolse begeleiding is een belangrijke en effectieve aanvulling op het reguliere onderwijs en ouders uit alle inkomenscategorieën weten de weg ernaar te vinden.

Minder kapitaalkrachtige ouders besteden volgens het rapport wel minder aan aanvullende begeleiding voor hun kinderen dan welgestelde ouders. Dat komt niet noodzakelijk uit geldgebrek voort en de verschillen tussen de inkomenscategorieën zijn niet heel groot. Bovendien zijn er voor minder kapitaalkrachtige ouders veel wegen te bewandelen: er zijn stichtingen die à¢â‚¬Å“beurzenà¢â‚¬ toekennen, scholen die (mee) betalen, familie die de kosten opvangt, leerlingen die zelf bijdragen, ouders die meer gaan werken of andere keuzes maken in de besteding van hun maandbudget. Ongeveer 20% van de 3000 leerlingen in onze organisatie heeft ouders met een beneden-modaal inkomen (o.b.v. eigen onderzoek binnen Studiekring).

Of ouders kiezen voor extra begeleiding wordt ook bepaald door het belang dat ouders vanuit hun eigen ervaring of opleiding hechten aan goede aanvullende begeleiding. En tweeverdieners die gewoonweg minder tijd hebben om hun kinderen zelf te begeleiden proberen deze begeleiding goed uit te besteden. Het citaat van een ouder in genoemd onderzoek à¢â‚¬Å“...De sfeer in huis was slecht. Nadat mijn dochter op huiswerkbegeleiding is gegaan is ze met sprongen vooruitgegaan (à¢â‚¬¦) De sfeer in huis is nu weer goedà¢â‚¬ is veelzeggend. De tijd die ouders met hun kinderen doorbrengen moet goed zijn: geen gesteggel over huiswerk maar toekomen aan andere belangrijke zaken met je kinderen.

Het reguliere onderwijs richt zich op groepen leerlingen terwijl begeleidingsinstituten juist veel meer gericht zijn op individuele begeleiding. Het ene is niet beter dan het andere ze vullen elkaar wederzijds aan. Maar de scheiding is wel effectief: de ene onderwijsvorm steekt heel anders in elkaar dan de andere, en professionals uit beide segmenten moeten over andere vaardigheden beschikken. Op meer dan 100 VO-scholen in het land komt dit al tot uiting: deze scholen schakelden externe partijen in om op school de naschoolse begeleiding te verzorgen: zo doet een ieder waar hij goed in is en blijven de kostenstromen gescheiden.

In de landen om ons heen, waar het onderwijs vaak goed aangeschreven staat, spelen grote begeleidingsinstituten al vele jaren een belangrijke rol in het opleiden van de schooljeugd. Organisaties als Schà¼lerhilfe en Studienkreis met elk meer dan 1000 vestigingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, of het landelijk opererende Acadomia in Frankrijk dat al sinds de 70-er jaren bestaansrecht heeft en met overheidssubsidies de betaalbaarheid bevordert. In de VS bieden grote organisaties als Sylvan/Educate en Tutor.com jaarlijks aan honderdduizenden leerlingen extra ondersteuning.

Het is onze stellige overtuiging dat studiebegeleiding een relevante en effectieve aanvulling is op het reguliere onderwijs. De groei in deze sector is niet zozeer een teken dat zaken uit de hand lopen, maar veeleer van volwassenheid. Er ontstaan steeds grotere en professionelere organisaties, waarin meer aan kennisbevordering en kwaliteitsbewaking gedaan kan worden. Onderwijs is de beste investering in de toekomst! Laten we blijven bekijken wat de beste mogelijkheden zijn om te zorgen dat goed onderwijs voor iedereen betaalbaar blijft.

Reinier Richaers Studiekring
Hanneke van der Marel Max Studiepartner
Thessa Paanakker Check5
Studiekring, Max Studiepartner en Check5 zijn drie van de grotere huiswerkbegeleidingsinstituten in Nederland.

Ondertekenaars voeren de dagelijkse leiding bij genoemde instituten.