De Onderwijsraad wil dat de Onderwijsinspectie meer bevoegdheden krijgt als scholen niet voldoen aan de eisen van de samenleving. Minister Van der Hoeven onderzoekt hiervoor verschillende mogelijkheden, zoals boetes. Minister Van der Hoeven (OCW) reageert daarmee op het advies 'Doortastend onderwijstoezicht' van de Onderwijsraad.

De Onderwijsraad schrijft in het advies dat onderwijsinstellingen meer ruimte hebben gekregen om zelf het onderwijs vorm te geven. Tegelijkertijd moeten ouders, leerlingen, studenten en de belastingbetaler er zeker van kunnen zijn dat het onderwijs niet onder de maat is. Het is de taak van de Onderwijsinspectie om hierop toe te zien.
Als een school (herhaaldelijk) niet aan de normen voldoet, kan de inspectie nu alleen een 'indringend gesprek' voeren met het schoolbestuur of een openbare waarschuwing geven. De Onderwijsraad wil dat de inspectie meer bevoegdheden krijgt om daadwerkelijk te kunnen optreden.
Mogelijke sancties
Van der Hoeven onderzoekt welke sancties mogelijk zijn als scholen niet voldoende presteren. Voorbeelden daarvan zijn dat de Onderwijsinspectie een boete kan opleggen, uitgevallen onderwijstijd kan laten inhalen of een bewindvoerder kan aanstellen.
bron:OCW