Onderwijsinstellingen zijn niet goed in staat om ESF (Europees Sociaal Fonds)-gelden goed te benutten. ESF-angst, overregulering van de overheid en onvoldoende kennis van de regels voor financiële verantwoording zijn hier de voornaamste oorzaak van. Dit blijkt uit onderzoek van interim-managementorganisatie Resources Global Professionals, gehouden onder ESF-deskundigen.

Veel onderwijsinstellingen hebben op het gebied van verantwoording onvoldoende expertise of onvoldoende aandacht. Het onderzoek toont aan dat het aanvragen van de ESF-subsidie zelf niet tot problemen leidt. Echter, tijdens de uitvoering wordt het project vaak niet adequaat geadministreerd, waardoor de financiële verantwoording aan Brussel tekort schiet. 'In Brussel geldt de strikte regel 'niet verantwoord is niet subsidiabel', stelt Roger van der Spek, Manager Client Services bij Resources Global Professionals. 'De instellingen zijn zich hier nog onvoldoende van bewust. ESF kan wel degelijk succesvol worden ingezet. Het onderzoek wijst uit dat een projectmatige benadering van de financiële verantwoording en een goede voorbereiding het halve werk zijn'.

Goedgekeurde aanvragen geen garantie voor succes
Het aantal goedgekeurde ESF-aanvragen is in vergelijking met voorgaande jaren sterk toegenomen. Er wordt zelfs al gesproken over een groot succes. Van der Spek waarschuwt echter voor al te vroeg optimisme. 'In voorgaande jaren waren meestal ook alle aanvragen goedgekeurd. Uiteindelijk werd van alle aanvragen slechts zestig procent uitbetaald. Hier lijkt men volledig aan voorbij te gaan'.

Overheid te ver doorgeschoten met risicobeheersing
Uit het onderzoek blijkt tevens dat, om een nieuw ESF-debacle te voorkomen, de overheid te ver is doorgeschoten in de risicobeheersing. Het verleggen van verantwoordelijkheden naar de aanvrager en de strikte administratieve vereisten (nog strikter dan de Brusselse normen) om risico's tot een minimum te beperken, hebben geleid tot zware administratieve lasten. Deze lasten, in combinatie met de eerder genoemde ESF-angst, zorgden ervoor dat Nederland miljoenen euro's van het onbenutte ESF-budget aan Brussel heeft moeten teruggeven. Volgens van der Spek had Nederland haar lobby beter kunnen inzetten op Brussel om dit geld op een later moment alsnog aan te kunnen wenden. 'Die uitzondering bleek bij enkele andere lidstaten ook mogelijk'.

bron:Lensink van Berkel