PvdA Tweede-Kamerlid en woordvoerder Onderwijs Mariëtte Hamer reageert blij op het advies van de Onderwijsraad aan de minister van Onderwijs. De Raad wijst de Rotterdamse aanpak met wachtlijsten op basis van (nationale) herkomst op juridische gronden af, maar acht spreiding op andere criteria zoals (taal)achterstand, wel mogelijk. 

De PvdA publiceerde enkele maanden geleden in de brochure ´Ouders en scholen samen sterk' plannen om een evenwichtiger spreiding van kinderen met specifieke onderwijsvragen mogelijk te maken. Zo wil de PvdA met een vaste inschrijfperiode en een vast inschrijfmoment tegengaan dat ouders met een lage opleiding steevast bij hun schoolkeuze achter het net vissen. Veel van deze ouders zijn namelijk onbekend met de mogelijkheid om je kind vanaf 0 of 1 jaar in te schrijven bij de school van je voorkeur. Sommige ouders weten zelfs niet dat je je kind moet inschrijven. Wanneer gemeentes bijvoorbeeld alle ouders op de derde verjaardag van het kind aanschrijven om hen op de mogelijkheid van inschrijving te wijzen, is er meer kans op een evenwichtige spreiding.
 
Ook bepleit de PvdA de invoering van een leerlingpopulatieplan. Scholen stellen zo'n plan in opdracht van de gemeente op om -op basis van de voorkeuren van ouders- de leerlingen die extra zorg in het onderwijs nodig hebben, beter te spreiden over de scholen. Daarnaast verdedigt de PvdA de invoering van een acceptatieplicht: scholen moeten leerlingen accepteren zodra de ouders de grondslag van de school respecteren.

bron:PvdA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular