Het aantal verkeersdoden is gedaald van
817 in 2005 naar 811 in 2006. De daling bevestigt de trend van
eerdere jaren. Het ministerie van VenW wil het aantal verkeersdoden
nog verder terugdringen, tot maximaal 750 in 2010. Minister
Eurlings (VenW) heeft de cijfers op 23 april 2007 bekendgemaakt.
Deze zijn gebaseerd op onderzoek van de Adviesdienst Verkeer en
Vervoer (AVV) en het CBS.

Ouderen

Het aantal 65+'ers onder de verkeersdoden
is in 2006 met 8% gestegen ten opzichte van 2005. De stijging doet
zich vooral voor onder 80+'ers (18%).

Jongeren

Het aantal doden onder 12- tot 15-jarigen
is meer dan 50% gestegen (van 16 naar 25). Over een langere periode
gezien, is dit aantal wel in lijn met de trend.

Onder jonge kinderen waren 21
verkeersdoden, een stijging van 10%.

Zoals elk jaar was er in 2006 een piek bij
de 16- tot 24-jarigen. In deze leeftijdscategorie zijn bijna 8
mensen per 100.000 inwoners omgekomen in het verkeer, terwijl het
gemiddelde ligt op ongeveer 5 per 100.000. Wel is er in deze
categorie een daling te zien: 14% bij 16- en 17-jarigen, 5% bij 18-
tot 24-jarigen en 30% bij 25- tot 34- jarigen.

Alcohol

In 2004 vielen veertig verkeersdoden
waarbij is vastgesteld dat alcohol in het spel was. Dit is een
daling van 22 (35%) ten opzichte van 2005. Alcohol blijft wel een
belangrijk aandachtspunt.

Vervoerswijzen

Het aantal verkeersdoden daalt bij alle
vervoerswijzen, behalve bij bestelauto's (blijft gelijk), fietsers
en brom- en snorfietsers.

In 2006 kwamen 216 fietsers om het leven
in het verkeer. Dat is een opvallend sterke stijging (19%). Het
aantal doden onder brom- en snorfietsers stijgt met 13%. Dit is
minder verrassend: deze categorieën daalden de afgelopen twee
jaar.

Opvallende dalingen waren te zien bij
voetgangers (18%, van 89 naar 73) en motoren en scooters (25%, van
78 naar 59).Het aantal doden na een ongeval waarbij minstens
één vrachtauto was betrokken, steeg van 100 naar 127.
Over een langere periode is nog steeds een daling te zien.

Dodehoekongevallen

In 2006 vielen 26 doden als gevolg van een
rechtsafslaande vrachtwagen, tegenover 16 in 2005 en 24 in 2004. In
negentien gevallen ging het om een fietser. De dodehoekongevallen
blijven daarom een belangrijk punt van aandacht.

Bron: VenW