Twee leden van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de
Raad van Europa (CLRAE) hebben deze week in Nederland een fact-finding-
onderzoek gedaan naar de plannen van het kabinet om het gebruikersdeel
van de OZB af te schaffen en de tarieven voor de overblijvende OZB-en
van eigenaren en niet-woningen te beperken. De rapporteurs van de Raad
van Europa zijn de Engelse mevrouw Kathryn Smith en de Noor Odd Arild
Kvaloy.

Het Congres betwijfelt of de plannen van het kabinet in overeenstemming
zijn met het Europees Handvest voor de Lokale Autonomie. Volgens dat
verdrag dat door Nederland geratificeerd is moeten lokale overheden een
substantieel deel van hun inkomsten verwerven uit lokale belastingen,
waarvan ze zelf de hoogte kunnen bepalen.

Het onderzoek is een vervolg op het standpunt van de Raad van Europa
uit 1999, waarin Nederland stevige kritiek kreeg vanwege de benoemde
burgemeester en het beperkte eigen belastinggebied. Ook over het eerste
onderwerp voeren de twee rapporteurs gesprekken met bewindslieden.

Het programma bevatte gesprekken met de ministers Zalm, Remkes en De
Graaf. Ook hebben de betrokken verenigingen (VNG, IPO en het
Genootschap van Burgemeesters) en de Raad voor het Openbaar Bestuur/
Raad voor de Financiële Verhoudingen (ROB/RFV) de kans gekregen hun
standpunt toe te lichten. Tenslotte hebben de rapporteurs met de Tweede
Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken gesproken.

Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular