Het Openbaar Ministerie Breda zal in het onderzoek naar het bedrijfsongeval in het Amercentrale de vervolging met name richten op rechtspersonen. Daarnaast zal een natuurlijke persoon worden vervolgd. Het OM vindt dat het bedrijfsongeval met name door fouten in het ontwerp van de steiger en onvoldoende coà¶rdinatie tussen de bij de ketelrevisie en steigerbouw betrokken bedrijven is veroorzaakt. Het voorgaande houdt in dat het OM afziet van de vervolging van acht natuurlijke personen en dat ook afgezien wordt van vervolging ter zake van doodslag. Dit meldt het OM in een tussenbericht over de stand van zaken in het onderzoek.

De drie rechtspersonen zullen worden vervolgd voor het veroorzaken van dood c.q. lichamelijk letsel door schuld, overtreding van de Arbowetgeving, de Arbeidstijdenwet en (deels) overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen. De natuurlijke persoon wordt alleen vervolgd voor het veroorzaken van dood c.q. lichamelijk letsel door schuld.

In de tijd tussen september 2003 en heden hebben in dit omvangrijke onderzoek diverse opsporingsactiviteiten plaatsgevonden. Deskundigenrapporten zijn uitgebracht en er vonden bij de rechter-commissaris getuigenverhoren plaats in het kader van het in juni 2004 gestarte gerechtelijk vooronderzoek. In de komende maanden staan nog meer onderzoeksactiviteiten bij de rechter-commissaris gepland. De terechtzitting valt niet eerder dan in het najaar 2005 te verwachten.

Op 28 september 2003 stortte tijdens revisiewerkzaamheden aan de ketel 9 in de Amercentrale te Geertruidenberg een steiger van 65 meter hoogte in. Op die steiger was een aantal personen bezig met gritstraalwerkzaamheden. Bij dit ongeval kwamen vijf medewerkers om het leven en liep een drietal medewerkers zwaar lichamelijk letsel op.

bron:OM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular