De politie heeft het onderzoek naar de
oorzaak van de brand bij Kota Radja afgerond. Het restaurant ging
door de brand geheel verloren en omliggende panden aan het Groot
Schavernek en de Nieuwestad in Leeuwarden liepen brand- en/of
waterschade op.

Na technisch en tactisch onderzoek is vast
komen te staan dat er geen sprake is van een strafbaar feit. De
oorzaak van de brand is van technische aard. Er dus geen sprake van
brandstichting, ook niet door vuurpijlen of kaarsen.

bron:Politie Friesland