De Nederlandse infrastructuur beschikt
over voldoende capaciteit en potentieel, deze wordt alleen
onvoldoende benut. Dit blijkt uit het onderzoek Trends in
Mobiliteit, dat dit jaar voor de eerste keer is uitgevoerd door
Capgemini Nederland B.V. in samenwerking met TNS NIPO. Op basis van
het rapport pleit Capgemini voor een betere benutting van de
bestaande capaciteit waardoor piekbelasting kan worden afgevlakt.
Trends in Mobiliteit gaat in op de verkeersbehoefte in de komende
10 tot 20 jaar en het overheidsbeleid op dit gebied. Doel is de
maatregelen en mogelijkheden die Nederland op het gebied van
mobiliteit ter beschikking staan, en de effecten daarvan, vanuit
een meer bedrijfskundig perspectief te beoordelen.

Een van de belangrijkste uitkomsten van
Trends in Mobiliteit betreft de minimale benutting van de
vervoerscapaciteit in Nederland. Op basis van de berekening van de
Bruto Nationale Vervoerscapaciteit (BNV), het totaal van de
vervoerscapaciteiten van de Nederlandse vervoersinfrastructuren, en
de benutting daarvan blijkt dat Nederland slechts 1,2% van deze
capaciteit gebruikt.

“Hoewel het BNV een theoretisch
getal is, roept dit uiteraard vragen op betreffende het nut van
bepaalde oplossingen die momenteel in de politiek ter discussie
staan”, aldus Zsolt Szabo, Vice President bij Capgemini
Nederland B.V. “Het spreekt voor zich dat genoemde benutting
met name plaatsvindt in de spitsuren, op het spoor en op de weg.
Buiten deze uren en modaliteiten is nog voldoende capaciteit
beschikbaar. We moeten ons dan ook terdege bewust zijn van de
benodigde hoeveel geld en energie die moet worden gestoken in
traditionele oplossingen als extra wegen. Bedrijfskundig gezien
zijn hiervoor zeer hoge investeringen nodig die een laag gemiddeld
rendement opleveren. Het gaat immers om een oplossing voor een
probleem dat zich alleen in de piekuren voordoet.”

Ook bij andere oplossingen, zoals de
kilometerheffing, worden in het onderzoeksrapport kritische noten
geplaatst. De vraag is immers hoe de relatie tussen financiële
prikkels en gedrag is. Bovendien wijst het rapport uit dat de
meeste verkeersopstoppingen worden veroorzaakt door zakelijke
rijders (60 tot 70%) die de kilometerheffing niet in de eigen
portemonnee voelen. Voor deze rijder is de kilometerheffing vaak
een kostenpost die uiteindelijk wordt doorberekend aan de klant.
Ook het promoten van het openbaar vervoer vraagt extra aandacht.
Hoewel uit het onderzoek blijkt dat er veel animo is voor gratis
gebruik van openbaar vervoer (46% van de forensen zou in dat geval
waarschijnlijk niet voor de auto kiezen), is tijdens de spits ook
op het spoorwegennet nauwelijks extra capaciteit beschikbaar.

Capgemini pleit in het rapport voor meer
dynamische oplossingen en meer aandacht voor het beter en/of
evenwichtiger benutten van de bestaande capaciteit.
“Mogelijkheden om de bestaande infrastructuur beter te
benutten, vooral door deze gelijkmatiger te belasten, dienen in de
politiek beter belicht te worden. Juist deze mogelijkheden bieden
potentieel. Uit het onderzoek blijkt dat er veel animo bestaat voor
moderne werkvormen, zoals thuis- en telewerken, en gesubsidieerd
verhuizen naar plekken dichterbij het werk. Toch werkt slechts 8%
van de forensen bij een bedrijf dat de mogelijkheid tot thuiswerken
biedt, 7% is werkzaam bij een bedrijf dat beschikt over
satellietkantoren. Circa de helft van de ondervraagde forensen
geeft aan verhuizen te overwegen als dit financieel aantrekkelijk
zou worden gemaakt. Over dit soort oplossingen moet serieus
nagedacht worden”, aldus Zsolt Szabo.

Mentaliteitsverandering en het doorbreken
van traditionele patronen bij organisaties en personeel lijkt
kortom een belangrijke eerste stap in de oplossing van het
mobiliteitsprobleem in Nederland. Zsolt Szabo: “Door alle
welvaart en individualisering kiezen we voor ritjes in slakkengang
op een overvolle weg in een vrijwel lege auto. Een ritje
Amsterdam-Utrecht duurt daardoor tegenwoordig bijna net zo lang als
dezelfde rit met paard en wagen anno 1670. Ondertussen zijn
vakgenoten in India in staat ons grote delen werk uit handen te
nemen. Kunnen we het in Nederland - met alle moderne
(communicatie)technologie die ons nu ter beschikking staat - dan
niet zo regelen dat we minder (tegelijk) hoeven te
reizen?”

bron:Capgemini