Vijf officieren van justitie en 30
rechercheurs houden zich momenteel bezig met het onderzoek naar de
dood van de 8-jarige Jesse Dingemans op 1 december in de
basisschool in Hoogerheide.

Het onderzoek richt zich onder andere op
het horen van de verdachte 22-jarige inwoner van Den Haag, het
verhoren van getuigen, buurtonderzoek en technisch onderzoek. Ook
het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt sporen en stelt het
sectierapport op. Ervaren specialisten bij politie en het OM zetten
zich in voor het boeken van vooruitgang in dit onderzoek waarbij
waarheidsvinding centraal staat.

De meeste onderzoekshandelingen spelen
zich af buiten het gezichtsveld van publiek en media. Het Openbaar
Ministerie Breda is zich er terdege van bewust dat de verstrekte
informatie tot nu toe summier is, terwijl juist velen zeer met het
onderzoek meeleven en uitzien naar meer informatie. De informatie
die het OM verstrekt moet te allen tijde correct zijn en mag de
voortgang van het onderzoek niet schaden. Bovendien mag
berichtgeving geen enkel risico vormen voor de veiligheid van
personen. Tevens dient de informatie relevant te zijn. Zodra er
meer informatie gegeven kan worden, zal het OM daartoe
overgaan.

bron:OM