PERSBERICHT

Onderzoek: IT-managers zorg zetten in op draadloze mobiliteit

Voordelen zoals verbeterde compliance, foutreductie en het accuraat afronden van behandelingen geven de doorslag.

Nieuwegein, april 2009 Ruim 80% van de IT-managers in de gezondheidszorg vindt dat de toepassing van mobiele ICT voor hun organisaties van meer belang is dan in 2008. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Motorola, Inc. (NYSE: MOT) is gehouden onder ruim 3.400 IT-beslissers in 14 landen. De respondenten noemden vooral voordelen zoals de verbeterde accuratesse bij de afronding van behandelingen, de reductie van menselijke fouten en de toegenomen productiviteit van medewerkers als belangrijkste factoren om meer mobiele technologie in te zetten in klinische omgevingen.

Het onderzoek, dat bekend staat als de Motorola Enterprise Mobility Healthcare Barometer, noemt als de belangrijkste drijfveren achter IT-investeringen in de zorgsector de toenemende regelgeving rond het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), de automatisering van de medische werkprocessen en de medicatie-administratie. Opmerkelijk is de geconstateerde groei van investeringen in assettracking en à¢â‚¬´management als gevolg van het gure economische klimaat.

De Motorola Enterprise Mobility Healthcare Barometer geeft ook aan dat bij de respondenten dankzij mobiele applicaties het aantal menselijke fouten met gemiddeld 31% vermindert. Fouten in de medicatie à©à©n van de meest gemaakte menselijke fouten leidden tot 2005 in de VS nog tot zo´n 1,5 miljoen slachtoffers per jaar1. De extra kosten voor de behandeling van deze slachtoffers worden geschat op jaarlijks $3,5 miljard1.

Andere voordelen van mobiele toepassingen die worden genoemd, zijn de toegenomen productiviteit van medewerkers, de toegenomen compliance op het gebied van kwaliteitsrapportages en de toegenomen accuratesse bij de afronding van behandelingen.

Casper Zweers, directeur Motorola Enterprise Mobility Business Benelux stelt: à¢â‚¬à…“Medici, verpleegkundigen en zorgpersoneel staan onder toenemende druk. Het aantal patiënten neemt toe en de eisen wat betreft de efficiency worden strenger, terwijl de kwaliteit van de zorg op het hoogste niveau moet blijven gehandhaafd. Motorola kent deze problemen en neemt de bottlenecks weg met een breed spectrum mobiele computerapparatuur, RFID/barcodetoepassingen en draadloze netwerktechnologie.

De respondenten vertoonden een toenemende interesse in Voice-over-Wireless-Local-Area-Networks (VoWLAN), in de convergentie van draadloze en bekabelde netwerken en in systemen om gegevens vast te leggen. Het percentage van de beslissers die zegt te beschikken over een eigen mobiliteitsstrategie is in de VS significant groter (70%) dan in Europa (46%) en Azië (41%).

Het onderzoek
Het onderzoek is in opdracht van Motorola uitgevoerd door e-Rewards en TNS.
e-Rewards is ´s werelds grootste ´by-invitation-only´ online onderzoekspanel dat werkt voor meer dan 750 researchfirma´s. TNS is een internationaal marktonderzoeksbureau met een netwerk dat 80 landen omvat. Het onderzoek richtte zich vooral op senior IT-managers en geeft inzicht in de algemene perceptie en het gebruik van mobiele en draadloze communicatietechnologie in uiteenlopende commerciële sectoren en bij (semi-) overheden over de hele wereld.

Over Motorola
Motorola staat wereldwijd bekend als innovator op het gebied van communicatie. Het bedrijf richt zich daarbij vooral op het voortdurend vernieuwen van de mogelijkheden voor consumenten, bedrijven en overheden om contacten te leggen en onderhouden in een steeds ambulantere samenleving. Het productportfolio omvat breedband communicatie-infrastructuren, oplossingen voor mobiele bedrijfscommunicatie en oplossingen voor de openbare orde en veiligheid, inclusief de mobiele apparatuur daarvoor. Motorola ontwikkelt ook infrastructuren en apparatuur voor de distributie van high-definition video. Motorola (NYSE: MOT) realiseerde in 2008 een omzet van US$ 30,1 miljard. Meer informatie is te vinden op http://www.motorola.com

1Institute of Medicine, Report Brief, juli 2006: à¢â‚¬à…“Preventing Medication Errors.

Voor meer informatie:
Motorola
telefoon: 030-6001600
NOOT VOOR DE REDACTIE:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Presscom
Madeleine Kok
Telefoon: 030-6051415
[email protected]