Uit onderzoek van de Universiteit Twente,
uitgevoerd in opdracht van STAP, is gebleken dat er nog steeds veel
prijsacties voorkomen in de Nederlandse horeca. Een derde van de
ruim 200 bezochte cafés in 5 grote Nederlandse steden houdt
prijsacties. Een kwart van de websites van cafés adverteert
ermee. Kortingen op bier komen het meeste voor. Een enquête
onder 14 -en 15-jarigen laat zien dat jongeren die uitgaan in
cafés regelmatig hun cafékeuze door prijsacties laten
bepalen. Ze drinken tijdens een prijsactie ook vaak meer dan ze
anders zouden doen.

Prijsacties in een derde van de
geobserveerde cafés

Het bekende 'happy hour' (tijdstip
waarop alcohol goedkoper wordt verkocht) leek tegenwoordig niet
meer vaak voor te komen in de horeca. Met het doel de aanwezigheid
van happy hours en andere prijsacties in de horeca in kaart te
brengen werd eind 2006 een grootschalig onderzoek uitgevoerd. In
totaal zijn 209 cafés, verdeeld over de (studenten)steden
Amsterdam, Nijmegen, Utrecht, Groningen en Eindhoven, 2 keer
geobserveerd. De cafés werden vooraf willekeurig
geselecteerd maar bevonden zich wel in het centrum van de steden.
In 31% van de geobserveerde cafés werden prijsacties
gevonden. Bijna de helft van de prijsacties betrof bier (48%, bijv.
'bier voor 1 euro'), gevolgd door happy hours (11%) en kortingen
op cocktails (10%). Prijsacties voor shooters, sterke drank en wijn
kwamen minder vaak voor.

Kwart café websites adverteert met
prijsacties

In het onderzoek werden ook 256 websites
van cafés uit de 5 grote steden gescreend op prijsacties. Op
25% van de websites werden aankondigingen voor prijsacties
gevonden. In een meerderheid van de gevallen (67%) waren de
prijsacties op een erg zichtbare plek op de site afgebeeld.
Gegevens op de websites kwamen meestal (71%) overeen met de
observaties in het café.

Onderschatting

De uitkomst van 31% van het aantal
cafés dat aan prijsacties doet lijkt een onderschatting van
het daadwerkelijke percentage. Er kunnen namelijk prijsacties zijn
gemist tijdens de observaties. De website kan in dit geval extra
informatie bieden. Echter, niet alle geobserveerde cafés
hadden een website (slechts 122 van de 209). Als de resultaten uit
het website onderzoek worden gecombineerd met het totaal aantal
geobserveerde cafés zou zelfs 39% van de cafés aan
prijsacties doen.

Minderjarigen drinken vaak tijdens het
uitgaan

Ook is een enquête afgenomen onder
350 14 -en 15-jarigen uit de 5 grote steden.

Hieruit kwam naar voren dat bijna twee
derde van deze jongeren uitgaat (naar o.a.

cafés, discotheken, schoolfeesten
en hokken en keten). In totaal drinkt 81% van de

jongeren soms tot altijd alcohol bij deze
gelegenheden (43% drinkt zelfs vaak tot altijd). Van de 123
jongeren die alleen uitgaan in de horeca (café + discotheek)
geeft 82% aan soms tot altijd alcohol te drinken. Dit ondanks dat
zij nog geen 16 zijn en alcohol niet aan hen verkocht mag
worden.

Prijsacties verhogen alcoholconsumptie

Van de 350 ondervraagde jongeren gaan er
77 uit in cafés en drinken daar alcohol. Deze groep geeft
aan regelmatig in aanraking te komen met prijsacties (75%). Een
totaal van 69% gebruikt de prijsacties wekelijks tot maandelijks.
Veel jongeren (63%) stemmen er zelfs regelmatig de keuze van het
café op af. Meer dan de helft (55%) van hen geeft aan
tijdens een prijsactie meer te drinken dan gewoonlijk.

'Happy hour' motie

Zowel in 2001 als in 2005 is door de
Tweede Kamer reeds een motie aangenomen om happy hours en het
stunten met alcoholprijzen in de horeca te verbieden omdat ze
aanzetten tot onverantwoord alcoholgebruik. Deze moties zijn nooit
uitgevoerd. STAP roept op deze moties alsnog uit te voeren, waarbij
het woord 'happy hour' vervangen zou moeten worden door
'prijsacties'.

bron:STAP