Veel Europese werknemers zien outsourcing als een kans om hun carrià¨re
nieuw leven in te blazen en zich verder te specialiseren. Dit blijkt
uit onderzoek naar de perceptie van outsourcing onder 200 werknemers
van grote bedrijven in Engeland, Nederland, Frankrijk en Duitsland.
Voorwaarde is wel dat het transitieproces van de oude naar de nieuwe
werkgever goed is aangepakt. Het onderzoek is in opdracht van LogicaCMG
uitgevoerd door onderzoeksbureau Coleman Parkes. 

 
Bezorgdheid  
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er nog steeds een grote
bezorgdheid onder werknemers bestaat ten opzichte van outsourcing. 84%
van de Europese werknemers die aan het onderzoek hebben meegewerkt
maken zich zorgen over de mogelijke veranderingen die gepaard gaan met
de beslissing van het bedrijf om processen uit te besteden. De meeste
voorkomende zorgen waren angst om de baan te verliezen, veranderingen
in het algemeen en angst voor het onbekende.  
 
Ondanks de bezorgdheid blijkt dat als werknemers eenmaal naar de nieuwe
werkgever zijn overgegaan, ze een stuk positiever zijn. In veel
gevallen heeft men zich ten onrechte zorgen gemaakt. 'Het bedrijf heeft
ons niet van de plannen op de hoogte gebracht waardoor ik mij in de
steek gelaten voelde. Maar toen het nieuwe bedrijf kwam, zag ik hoe de
zaken zouden veranderen en dit heeft een positief effect gehad', aldus
een Nederlandse werknemer die aan het onderzoek meewerkte.  
 
Meer kansen voor de werknemer  
Ongeveer 70% van de ondervraagde werknemers heeft het meer naar zijn
zin bij zijn nieuwe werkgever dan in zijn oude functie. 49% van de
werknemers is van mening dat de nieuwe situatie meer kansen biedt om
zich verder te specialiseren op zijn vakgebied. Werknemers in Frankrijk
en Nederland waren het meest positief nadat ze naar een nieuwe
werkgever waren overgegaan. 71% van de werknemers ziet outsourcing als
een kans om de carrià¨re een impuls te geven. Meer dan 30% van de
Nederlandse respondenten is van mening dat outsourcing de kans biedt om
ook in andere sectoren aan de slag te gaan waardoor er weer nieuwe
carrià¨rekansen in het verschiet liggen (30% in Duitsland, 22% in
Frankrijk en 16% in Engeland).  
 
Communicatie cruciaal  
Uit het Pan-Europese onderzoek blijkt dat een open en goed geplande
communicatie met de werknemer wel de voorwaarde is om de
overgangsperiode succesvol te laten verlopen. Als het bedrijf dit niet
goed doet, loopt men het risico dat veel werknemers op zoek gaan naar
een nieuwe baan. Uit het onderzoek blijkt dat 30% van de werknemers
heeft aangegeven serieus een nieuwe baan te overwegen (40% in
Nederland, 34% in Engeland, 19% in Frankrijk en 16% in Duitsland).
 
 
Ondernemingsraden spelen ook een cruciale rol in het transitieproces.
Vaak als verbindingspunt tussen de werknemers en het nieuwe bedrijf
(82%). In Duitsland en Frankrijk speelt de ondernemingsraad ook vaak
een belangrijke advies- en onderhandelingsrol. In Nederland is het de
ondernemingsraad die de communicatie met het nieuwe bedrijf op gang
brengt.   
 
Het onderzoek heeft aangetoond dat de nieuwe arbeidsvoorwaarden
weliswaar heel belangrijk zijn maar dat het teamgevoel in de nieuwe
situatie en de betrokkenheid van het nieuwe bedrijf ook niet onderschat
moeten worden.  
 
Goed transitieproces  
Volgens Marc Muller, Directeur Outsourcing van LogicaCMG spelen de
werknemers de belangrijkste rol in outsourcingsprojecten.: 'Dit
onderzoek toont aan dat, mits het transitieproces adequaat wordt
uitgevoerd, werknemers al snel de voordelen zien van de verandering. Zo
biedt outsourcing een belangrijke impuls aan de carrià¨re en kansen om
zich verder te specialiseren.'  
 
Het onderzoek toont aan dat er een goed uitgewerkt programma moet zijn
die voor, tijdens en na de overgang naar de nieuwe werkgever zorgdraagt
voor een effectieve communicatie tussen alle betrokken partijen.  

Bron: LOGICACMG

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular