Het Hoofdbestuur van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland heeft unaniem besloten de mogelijkheden van nauwere samenwerking tussen MKB-Nederland en VNO-NCW te inventariseren. Vanuit de besturen van MKB-Nederland en VNO-NCW wordt een gezamenlijke commissie ingesteld die de mogelijkheden voor samenwerking gaat onderzoeken, waarbij geen enkele optie op voorhand wordt uitgesloten.

Voor het Hoofdbestuur van MKB-Nederland staan hierbij een paar punten voorop. Ten eerste moet de identiteit van de mkb-belangenbehartiging overeind blijven en de MKB-organisatie herkenbaar blijven voor de leden. Ten tweede blijven de organisaties vanuit twee verenigingen met twee voorzitters opereren. Naar een fusie wordt niet gestreefd. Centraal in het onderzoek naar verdere samenwerking staan efficiency- en kwaliteitsverbetering van de belangenbehartiging voor ondernemers.

bron:MKB