Minister Verdonk moet via een diepgaand onderzoek achterhalen hoeveel
illegalen er in Nederland verblijven. Dat stelt de Adviescommissie voor
Vreemdelingenzaken (ACVZ) in het vandaag verschenen rapport 'Terugkeer,
de nationale aspecten'. Volgens schattingen zijn er momenteel tussen de
125.000 en 225.000 illegalen in Nederland.

De ACVZ vindt dat Verdonk vooral onderzoeken waar afgewezen
asielzoekers zijn gebleven die volgens overheidsgegevens zijn
verwijderd, maar ons land niet hebben verlaten. Het is volgens de ACVZ
onaanvaardbaar dat van veel uitgeprocedeerde asielzoekers niet bekend
is of ze werkelijk het land hebben verlaten.

Om het terugkeerbeleid effectiever te kunnen uitvoeren, moet de
overheid volgens de ACVZ inzicht krijgen in de omvang en samenstelling
van de groep illegale vreemdelingen en de kosten die de illegaliteit
met zich meebrengt.

De Nederlandse gemeenten ervaren problemen als uitgeprocedeerde
asielzoekers niet langer worden opgevangen door de rijksoverheid. De
gemeenten staan voor het dilemmahet rijksbeleid uit te voeren en geen
noodopvang te regelen, en met het oog op de openbare orde niet zomaar
te blijven toekijken. De ACVZ vindt dat de informatievoorziening vanuit
de centrale overheid naar de gemeenten moet worden verbeterd en dat
over noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers sluitende afspraken
moeten worden gemaakt. Het adviesorgaan pleit voor meer controle onder
meer door bestanden met overheidsgegeven te koppelen.

De commissie wil verder dat werkgevers en huisjesmelkers die illegalen
aan werk en onderdak helpen, beter gecontroleerd en zwaarder gestraft
worden.
Voor het effectief uitvoeren van een terugkeerbeleid is het nodig om
meer te weten te komen over de bestemming van afgewezen asielzoekers,
aldus de ACVZ.

Bron: Ministerie van Justitie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular