Staatssecretaris Heemskerk (EZ) gaat de
wachttijden en tarieven van de telefonische klantenservice van
bedrijven vergelijken. Als zij hun diensten niet genoeg verbeteren,
neemt de staatssecretaris per april 2008 maatregelen. Dit schrijft
staatssecretaris Heemskerk in een brief aan de Tweede Kamer.

Lange en dure wachttijden bij sommige
0900-nummers leiden tot grote irritatie bij de consument. Uit
onderzoek blijkt dat de wachttijden enigszins afnemen. Toch blijft
de irritatie over de kwaliteit van de telefonische klantenservice
onverminderd hoog.

De Tweede Kamer wil dat de
staatssecretaris bedrijven verbiedt om mensen voor de wachttijd te
laten betalen. Heemskerk verwacht dat een verbod niet effectief zal
zijn. Bedrijven kunnen de kosten op een andere manier afwentelen op
de consument. Ook is een verbod nauwelijks te handhaven.

Met de prestatievergelijking wil
staatsecretaris Heemskerk de bedrijven prikkelen om toch actie te
ondernemen.

Daarnaast ontwikkelt hij een alternatief
voor een verbod, zodat bedrijven toch kunnen worden aangepakt als
de situatie niet verbetert.

De staatssecretaris schrijft verder dat
bij geschillen over te hoge telefoonrekeningen, de bewijslast niet
langer bij de consument maar bij het bedrijf ligt.

Bron: EZ