Het kabinet beslist in de zomer van 2007
of, en zo ja hoe, Nederland na 1 augustus 2008 een bijdrage zal
leveren aan ISAF in Afghanistan. Het kabinet gaat onderzoeken of
dit wenselijk en mogelijk is, al dan niet in gewijzigde vorm. De
ministers Verhagen (BZ), Van Middelkoop (Defensie) en Koenders
(Ontwikkelingssamenwerking) hebben hierover een kennisgevingsbrief
naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op 1 augustus 2006 kregen Nederlandse
militairen de verantwoordelijkheid over Uruzgan, een zuidelijke
provincie van Afghanistan. De Taskforce Uruzgan bestaat uit
ongeveer 1400 tot 1600 militairen.Nederland is sinds januari 2002
betrokken bij de ISAF-veiligheidsmacht.

Bron: MinDef