Mantelzorgers zorgen voor een bekende die
hulpbehoevend is en zorg nodig heeft. In Nederland zijn er 3,7
miljoen mensen die voor een ander zorgen. Gezien de toenemende
vergrijzing zal mantelzorg in onze maatschappij een steeds
belangrijkere plaats innemen. De combinatie mantelzorg en werk zal
dan ook steeds vaker voorkomen, waardoor organisaties hierop steeds
meer beleid gaan voeren. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers veel
knelpunten ervaren in de afstemming mantelzorg en werk, hetgeen
regelmatig leidt tot overbelasting en uitval van medewerkers.

Het project [email protected] onderzoekt hoe
de balans tussen werk en zorg verbeterd kan worden. De insteek van
het project is om de bewustwording en acceptatie van mantelzorg in
organisaties te stimuleren. Het project richt zich in eerste
instantie niet op de arbeidsvoorwaarden (zoals verlofregelingen),
maar veel meer op de cultuur aspecten in een organisatie. Uit
onderzoek blijkt namelijk dat niet zozeer voorzieningen als verlof,
kinderopvang en flexibele tijden invloed hebben op een goede
balans, maar dat veel meer de culturele aspecten als stijl van
leidinggeven, collegialiteit en invloed op werk zorgen voor een
goede afstemming tussen werk en privé.

Het creëren van bewustwording en het
in kaart brengen van de mantelzorgers, hun taken en problematieken,
is een belangrijk aspect in dit traject. Op basis van deze
informatie worden in verschillende organisaties experimenten
uitgevoerd om te kijken wat wel en niet bijdraagt aan het
verbeteren van de balans tussen werk en mantelzorg. Voorbeelden van
mogelijke experimenten zijn contactgroepen voor mantelzorgers in
een organisatie, workshops voor leidinggevenden, mantelzorgers en
hun collega’s etc. Deze insteek op cultuur is vernieuwend,
aangezien in de praktijk de aandacht snel vervalt in
arbeidsvoorwaardelijke aspecten als verlofregelingen. Uit ervaring
blijkt dat werkgevers ook veel meer open staan voor een thema als
mantelzorg indien het niet direct in de arbeidsvoorwaardelijke
sfeer wordt getrokken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Qidos
(adviesbureau op het gebied van levensfasegericht personeelsbeleid
en werk/privé beleid) en Mezzo (Vereniging voor
mantelzorgers en vrijwilligerszorg). Als ontwikkelingspartners
nemen deel Pentascope (adviesbureau), thuisorganisatie de
Vierstroom en de Provincie Noord Brabant. CNV speelt een
belangrijke rol bij de verspreiding van de resultaten van dit
project.

bron:CNV