De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft cosmetische producten met een ´huidverjongende' werking onderzocht op samenstelling en etiket. Er werden in totaal 114 producten uit de winkels onderzocht. Daarbij werd gekeken naar de aard en concentratie van de ingrediënten waaraan de huidherstellende eigenschappen worden toegeschreven.

Het onderzoek had een tweeledig doel. Als eerste de productsamenstelling toetsen aan Europese regelgeving die in ontwikkeling is. Het blijkt dat in totaal veertig procent niet voldoet aan à©à©n of meerdere onderdelen van de toekomstige Europese richtlijn. Het tweede doel was de informatie op het etiket te toetsen aan de thans geldende eisen volgens de Warenwet. Bij 24 monsters bleek het etiket af te wijken van de inhoud. De VWA heeft schriftelijke waarschuwingen opgemaakt tegen het verhandelen van producten met een onjuiste etikettering.

Europese richtlijn
Het onderzoek is een inventariserend onderzoek naar cosmetische producten op de Nederlandse markt die farmacologisch actieve stoffen bevatten in combinatie met claims over huidverjonging. Aan hydroxyzuren (glycolzuur, melkzuur, salicylzuur) en de vitamines A en E worden eigenschappen toegeschreven die het verouderen van de huid vertragen. Van deze stoffen heeft de VWA in 114 producten de concentratie en de zuurgraad gemeten. Hierbij is uitgegaan van de Europese richtlijn voor cosmetische producten. Bij een komende aanpassing van deze richtlijn zullen in Europees verband ook eisen voor de concentratie en zuurgraad voor hydroxyzuren in cosmetische producten worden opgenomen. De huidige meting is dus een nulmeting die de consequenties voor de verwachte aanpassing van de cosmeticarichtlijn voor de Nederlandse markt in kaart brengt. Volgens deze nieuwe aanpassing van de richtlijn zou bij 37 producten de concentratie van hydroxyzuren te hoog zijn. Bij 29 producten zou in combinatie met de aanwezige concentratie hydroxyzuren de zuurgraad van het product te laag zijn. De VWA adviseert de betrokken producenten en importeurs om beter rekening te houden met de op handen zijnde Europese regelgeving.

Warenwet
Op negen producten werd geen melding gemaakt van de aanwezige hydroxyzuren of werden op het etiket gedeclareerde hydroxyzuren niet in het product aangetoond. Voor vitamines was dit bij 15 producten het geval. Voor het verhandelen van producten met onjuiste etikettering heeft de VWA schriftelijke waarschuwingen uitgedeeld wegens het overtreden van de Warenwet.

bron:VWA