Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat
onderzoeken of allochtonen belemmeringen ondervinden op de arbeidsmarkt.
Hij wil weten in hoeverre discriminatie, culturele problemen en meer
objectieve problemen zoals opleidingsniveau, daarbij een rol spelen.
Tegelijkertijd laat hij mogelijke oplossingen in kaart brengen. Op die
manier wil Van Hoof samen met betrokken partijen de problemen op een
doelgerichte manier aanpakken.  
 
Dat staat in een brief die Van Hoof heeft gestuurd naar de Tweede
Kamer. Aanleiding voor het onderzoek zijn signalen die Van Hoof krijgt,
dat allochtonen minder kans maken bij sollicitaties en promoties en dat
werkgevers allochtonen niet aannemen vanwege hun allochtone
achtergrond.   
 
Van Hoof wil onderzoeken welke belemmeringen er zijn voor allochtonen
bij het vinden van een stage of werk en welke problemen op de werkvloer
spelen. Ook wil hij weten welke negatieve beelden bestaan bij
werkgevers en bij allochtone werkzoekenden en in hoeverre deze berusten
op de werkelijkheid. Van Hoof wil niet alleen de problemen in kaart
brengen, maar ook mogelijke oplossingen. Hij wil een overzicht van
goede praktijken en een analyse waarom een bepaalde aanpak heeft
gewerkt.   
 
In de brief laat Van Hoof verder weten dat het Landelijk Netwerk
Diversiteitsmanagement (Div) van start is gegaan. Deze organisatie gaat
werkgevers ondersteunen om in hun personeelsbeleid aandacht te besteden
aan bijzondere groepen, zoals ouderen, allochtonen en vrouwen. Het
netwerk wil bedrijven bewust maken van het belang van een gevarieerd
personeelsbestand.  
 
Het netwerk gaat kennis en goede voorbeelden verzamelen en verspreiden.
Ook kunnen bedrijven de organisatie gebruiken als vraagbaak voor de
ontwikkeling van een meer divers personeelsbeleid. Het netwerk gaat
waar mogelijk gebruik maken van kennis die al aanwezig is bij
bijvoorbeeld sociale partners, belangengroeperingen of
branche-organisaties.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular