De energiebranche in Nederland is sinds 23
juli 2007 een vernieuwend samenwerkingsverband rijker;
ontwikkelingsorganisatie ICCO, energieproducent ENECO en
keurmerkorganisatie Stichting Max Havelaar gaan zich bezighouden
met bio-energie; samen onderzoeken zij de haalbaarheid van groene
stroom mét het Fairtrade Keurmerk.

Het klimaat verandert. Het verbranden van
fossiele brandstoffen levert een enorme CO2-uitstoot op en
bovendien raken de fossiele brandstoffen in snel tempo op. Zowel
ICCO, als Stichting Max Havelaar en ENECO liepen al langer rond met
het idee om concrete oplossingen aan te dragen voor het
klimaatprobleem. Een concreet idee wordt nu uitgewerkt: duurzaam
geproduceerde groene stroom mét het Max Havelaar
Keurmerk.

De inzet van biomassa is één
van de manieren om onze energievoorziening klimaatvriendelijker te
maken. Een groot deel van die biomassa zal uit andere delen van de
wereld moeten komen. Dat levert economische kansen op voor
ontwikkelingslanden. De uitdaging die de samenwerkingspartners met
hun streven naar Fairtrade certificatie aangaan, is te kijken hoe
juist de armste landen en producenten, met voor het overige vaak
weinig florissante marktperspectieven, in die nieuwe economische
kansen kunnen meedelen.

De drie partijen leveren ieder hun eigen
bijdrage aan deze samenwerking. Ontwikkelingsorganisatie ICCO
levert kennis over armoedebestrijding en het behoud van een
duurzaam lokaal milieu; Stichting Max Havelaar is eigenaar van het
Keurmerk voor Fairtrade en ontwikkelt dus de normstelling;
energieproducent ENECO heeft de expertise in huis over het duurzaam
opwekken van energie. Tevens wordt gezocht naar mogelijkheden voor
lokale energievoorziening door middel van gebruik van de jatropha
plant. Directeur Jack van Ham van ICCO: "Van dit gezamenlijke
initiatief hebben zowel rijke als arme landen profijt: de boeren
die de grondstoffen produceren krijgen een eerlijke prijs, de
biomassa wordt duurzaam geproduceerd en er kan worden voldaan aan
de grotere vraag naar biobrandstof." Directeur Coen de Ruiter van
Stichting Max Havelaar: "Stroom gebruikt iedereen, dus een klein
marktaandeel groene stroom onder Max Havelaar Keurmerk is al enorme
winst, juist ook in termen van armoedebestrijding en ontwikkeling.
"

Direct na de ondertekening van de
overeenkomst ging een onderzoek van start. Dit onderzoek moet
antwoord geven op de vraag of het gaat lukken om kleine
boerenorganisaties partners te maken in een productieketen van
biomassa, samen met hen een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod
voor die keten te realiseren en die keten bovendien van A tot Z te
controleren en te certificeren. Dit zou uiteindelijk voor de
consument betekenen dat ze kan kiezen voor bio-energie met
Fairtrade Keurmerk.

Onderdeel van het onderzoek is een pilot
project met jatropha in Tanzania. De jatropha-plant levert noten
waaruit olie gewonnen kan worden. Deze plant is voor mensen niet
eetbaar en kan groeien op arme landbouwgronden. Jatropha
concurreert dus niet met de voedselproductie. Hugo Buis, directeur
duurzame energie productie bij ENECO Milieu: "Theoretisch gezien
zouden we na die studie kunnen besluiten om er niet mee door te
gaan, maar dat verwachten we niet. Er bestaat op dit moment zoveel
kennis over het opzetten van een duurzame energieketen, nu is het
moment om in te stappen, ons gezamenlijke doel is echte
duurzaamheid."

bron:ICCO

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular