Fraude bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft er toe geleid dat het ministerie voor ongeveer 22 miljoen euro is benadeeld. Dit blijkt uit onderzoek van de rijksrecherche en financieel rechercheurs van de politie Haaglanden. In dit onderzoek heeft de rijksrecherche inmiddels zeven verdachten aangehouden. Drie van hen bevinden zich nog in voorlopige hechtenis: een 58-jarige man uit Zoetermeer, een 49-jarige man uit Vlaardingen en een 59-jarige man uit Zeist. Eén van hen is een voormalig ambtenaar van het ministerie. Zij worden verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting, omkoping van een ambtenaar en deelname aan een criminele organisatie.

Het ministerie van VWS stelde zich garant voor leningen die door de Bank Nederlandse Gemeenten werden verstrekt aan een stichting die projecten zou realiseren op het gebied van gehandicaptenzorg. In werkelijkheid vonden deze projecten niet plaats, maar werd het geld door de stichting vrijwel direct doorgeboekt naar andere stichtingen, bedrijven en privé-personen. In totaal gaat het om zes leningen, waarbij een bedrag van ongeveer 22 miljoen euro werd overgemaakt. Tijdens het onderzoek is vast komen te staan dat een ambtenaar van het ministerie er voor zorgde dat het leek of aan de voorwaarden voor een garantstelling werd voldaan. Op basis van die onjuiste gegevens werden de leningen door de BNG verstrekt in 2002 en 2003. In 2003 zorgde de ambtenaar ervoor dat de leningen in het systeem van VWS op nul werden gezet zodat het leek alsof de borgstelling van VWS was afgelopen. Voor zijn bemoeienissen ontving de ambtenaar provisie.
De fraude kwam aan het licht doordat aflossing op de leningen uitbleef en de BNG als gevolg daarvan aanspraak maakte op de door het ministerie van VWS afgegeven rijksgarantie. Daarop deed het ministerie direct aangifte. Het ministerie van VWS heeft de Bank Nederlandse Gemeenten inmiddels schadeloos gesteld en alle relevante informatie beschikbaar gesteld aan het OM voor het strafrechtelijk onderzoek.
Het onderzoek is er mede op gericht in kaart te brengen waar het geld naar toe is gegaan om na een rechtelijke veroordeling het wederrechtelijk verkregen voordeel te kunnen ontnemen. Op 3 februari vindt bij de rechtbank Den Haag een pro-forma zitting plaats in deze strafzaak.
bron:OM