De Kamer van Koophandel Noordwest-Holland gaat samen met vertegenwoordigers van gemeente, onderwijs en bedrijfsleven een onderzoek verrichten naar de haalbaarheid van een MKB Loket in de regio Waterland. Het MKB Loket is een onafhankelijk en centraal loket dat functioneert als intermediair tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen met als doel de samenwerking en kennisuitwisseling tussen beide partijen te bevorderen.

Als aftrap wordt op maandag 27 juni bij de gemeente Purmerend een business case gepresenteerd, die is gemaakt door het Technocentrum Noord-Holland Noord.
De onderwijsinstellingen voor het voortgezet onderwijs in Waterland willen zich eenduidig profileren naar het bedrijfsleven in de regio. Nu is voor ondernemers niet altijd duidelijk waar en bij wie ze moeten zijn met hun (onderwijs)vragen en hebben scholen afzonderlijk van elkaar contacten met ondernemers. Het MKB Loket, dat al enige tijd succesvol loopt in de regio Alkmaar, brengt alle partijen en kennis bij elkaar.

Activiteiten
Het Loket wordt zowel virtueel als fysiek bereikbaar. Voor de fysieke locatie wordt gekeken naar een vestiging op het bedrijventerrein De Koog in Waterland. Doelstelling is dat het Loket eind november 2005 operationeel zal zijn. Het krijgt een non-profit karakter en de dienstverlening is gratis. Concrete activiteiten zijn het matchen van studenten voor stageplaatsen, leerwerktrajecten en onderzoeken, het beantwoorden van onderwijsvragen uit het bedrijfsleven (bijvoorbeeld om-/bijscholing personeel) en het behouden van opgeleide jongeren voor arbeidsplaatsen in deze regio.

Initiatiefnemers van het MKB Loket Waterland zijn de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland, bedrijvenvereniging VOWA, het Regio College, de Purmerendse Scholengemeenschap en de gemeente Purmerend.

bron:KVK