Uit onderzoek door het NFI is gebleken dat de kogel waarmee een
politieman op 30 september 2004 in het hoofd is geschoten, afkomstig
zou kunnen zijn uit het vuurwapen van de 45-jarige Duitse verdachte.
Tevens is uitgesloten dat de kogel afkomstig is uit het magazijn van
het vuurwapen van een politiemedewerker.

In januari jl. is het slachtoffer van het schietincident te Enschede,
werkzaam bij de politie Twente, om gezondheidsredenen opnieuw
geopereerd. Aan het slachtoffer en de behandelend chirurg is daarbij
voorafgaande aan de operatie gevraagd om een fragmentje metaal veilig
te stellen uit de huid van het slachtoffer.

Het metaalfragmentje is voor nader onderzoek overgebracht naar het
Nederlands Forensisch Instituut te Den Haag. Daar is gebleken dat het
fragment bestond uit de elementen lood en calcium. De kogel afkomstig
uit de kamer van het vuurwapen van de verdachte betreft een kogel met
een loden kern. Een kogel afkomstig uit het wapen van een politieman
bevat echter in het geheel geen lood. Op basis van deze gegevens zou de
kogel afkomstig kunnen zijn uit het vuurwapen van verdachte, maar wordt
de mogelijkheid dat de kogel uit het wapen van de politiemedewerker
afkomstig is door het NFI volledig uitgesloten.

Bron: Openbaar Ministerie