KPN deelt mee dat het onafhankelijke onderzoek naar onrechtmatig
verleende klantenkortingen door het zakelijk segment van de Divisie
Vast (telefonie), is afgerond.
De uitkomst bevestigt de eerdere eigen schattingen over de omvang van
de diensten, de betrokken marktsegmenten en de financiële bedragen die
er mee zijn gemoeid. KPN heeft zijn interne procedures aangescherpt, en
zal voor zijn werknemers een programma starten dat de kennis moet
vergroten over de steeds complexer wordende juridische beperkingen die
een rol spelen in hun commerciële activiteiten moet vergroten. Ook zijn
richtlijnen opgesteld om het risico van herhaling van inbreuk op de
regelgeving omtrent kortingen te voorkomen. Een speciale commissie zal
zich buigen over de vraag of nadere maatregelen nodig zijn.

Eelco Blok, als lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de
Divisie Vast, heeft de Raad van Commissarissen van zijn beslissing om
terug te treden als lid van de Raad van Bestuur op de hoogte gebracht.
Ad Scheepbouwer, Voorzitter van de Raad van Bestuur van KPN, zal
voorlopig de Divisie Vast leiden. KPN heeft de heer Blok de senior
staffunctie Corporate Strategie en Innovatie aangeboden, welke hij
heeft geaccepteerd. De ervaring van de heer Blok wordt van onschatbare
waarde geacht in zijn nieuwe rol, die zal moeten bijdragen tot
versnelling van KPN's strategische overgang naar de nieuwe
communicatiewereld.

Het onafhankelijke onderzoek heeft bevestigd dat de totale waarde van
de betreffende kortingen over de periode 2003 tot nu toe ongeveer EUR
20 miljoen bedroeg. In de drie jaar daarvoor ging het om marginale
bedragen. Het zakelijk segment binnen de Divisie Vast waar het over
gaat (spraakdiensten in de zakelijke markt)  vertegenwoordigt een
jaaromzet van ongeveer EUR 300 miljoen, oftewel 2.5% van de totale KPN
omzet. KPN gaat er niet van uit dat de geconsolideerde financiële
verantwoording over de betreffende periode moet worden herzien.

Verder wacht KPN de resultaten af van het onderzoek dat OPTA heeft ingesteld.  

Bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer: "Hoewel de bedragen, zoals we
eerder aannamen, gerelateerd aan de omzet, niet materieel zijn, nemen
we deze zaak bijzonder serieus, omdat we van mening zijn dat onze
beheers- en controlestructuur aan de hoogste normen moet voldoen. We
beschouwen integriteit als een belangrijke waarde in ons bedrijf en
hebben dan ook direct actie ondernomen om ervoor te zorgen dat wij,
zowel individueel als collectief, de  strengste toets kunnen
doorstaan."

Het bedrijf gaat zijn aandeleninkoopprogramma morgen, 23 december, weer hervatten.

Bron: KPN NV