De Nationale ombudsman, Alex
Brenninkmeijer, start een onderzoek naar de manier waarop het
Ministerie van Defensie invulling geeft aan haar plicht tot zorg
voor (ex)medewerkers met posttraumatische stressstoornissen.
Signalen uit de media en informatie over de problematiek van onder
meer een vakbond van militairen vormen de aanleiding voor het
onderzoek.

De komende weken zal de ombudsman
verkennende gesprekken voeren met enkele deskundigen. Op basis
daarvan wordt de precieze onderzoeksaanpak vastgesteld.

Bron: Nationale Ombudsman