De Nationale ombudsman, Alex
Brenninkmeijer, start een onderzoek naar de manier waarop het
regionale politiekorps Haaglanden optreedt tegen demonstranten. Dit
heeft hij de korpsbeheerder laten weten. Het onderzoek richt zich
onder andere op de manier waarop het korps beoordeelt of een
demonstratie mag plaatsvinden en op de behandeling van
demonstranten bij aanhouding en insluiting.

Signalen van demonstranten en een
advocatenkantoor vormen de eerste aanleiding voor het onderzoek uit
eigen beweging van de Nationale ombudsman. Daarnaast heeft de
ombudsman sinds 2004 in totaal tien rapporten uitgebracht naar
aanleiding van klachten van burgers over het optreden van de
politie bij demonstraties. Daarvan hebben zes rapporten betrekking
op het korps Haaglanden. De klachten gingen bijvoorbeeld over
onduidelijkheid over de reden van een aanhouding, de rechten van
demonstranten en de bejegening door de Haagse politie tijdens en na
een aanhouding.

De ombudsman verwacht het onderzoek voor
de zomer af te ronden.

Bron: Nationale Ombudsman