De afgelopen maanden werd door het milieu
rechercheteam van de politieregio’s Gelderland Midden en
Gelderland Zuid, onder leiding van het Functioneel Parket, een
onderzoek ingesteld naar diverse overtredingen van de milieu- en
mestwetgeving en valsheid in geschrifte.

In het kader van dit onderzoek vond op 10
april j.l. een doorzoeking plaats in de inrichting van een
mestverwerkingsbedrijf, gelegen aan de rivier de Waal in het land
van Maas en Waal en het hoofdkantoor van dit mestverwerkingsbedrijf
te Bernheze (Noord-Brabant).

Er werden overtredingen geconstateerd van
de wet verontreiniging oppervlaktewater en de wet bodembescherming.
Er is administratie in beslag genomen en er zijn monsters genomen
van het aanwezige afval. Er werden geen verdachten aangehouden.

Aan het onderzoek heeft Rijkswaterstaat,
de gemeente, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Algemene
Inspectiedienst (AID), de politie en justitie meegewerkt.

bron:OM